Existentiellt Vis ger kurser, föreläsningar och psykoterapi

Människa, mening och samhälle - vi jobbar med dessa samband för att skapa inre hållbarhet.

När halvsanningar blir till hela sanningar – om uppväxt och personlighet

Jag har inte sett Anders Hansens dokumentärserie ”din personlighet”, men blev nyfiken på vad som egentligen påstås i den när jag läste en intervju med honom i DN. Där finns det nämligen påståenden som att ”vilken familj man växer upp i har inte så stor betydelse för vem man blir i 40-årsåldern.” Dessa är oroväckande…

Continue Reading

Existentiell hälsa – varför är det viktigt?

Existentiell hälsa är den del av hälsan som binder ihop den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Det är en slags övergripande upplevelse: ”hur är det egentligen att vara jag?”  Existentiell hälsa spelar förstås väldigt stor roll för våra liv. Det är den som kan förklara hur människor kan vara friska i kroppen, inte ha psykisk…

Continue Reading

Att reflektera tillsammans med andra – när funkar det?

Har du någon gång erfarit att när du reflekterat kring något ämne tillsammans med en annan människa, så kommer du fram till nya lösningar och infallsvinklar som du inte kommit på när du reflekterat i ensamhet? Ibland behöver den andra inte ens ge några råd eller bidra med sina egna tankar, utan bara detta ”provpratande”…

Continue Reading

Svårt att göra val – en giltig anledning att gå i terapi?

Rätt så ofta möts jag av klienter i psykoterapi som efter ett tag kommer så långt i sin process att deras mer omedelbara ångest, depression eller utmattning har lyft. En viss självinsikt, kanske tillsammans med viktiga livsstilsförändringar har bidragit till att det dagliga måendet upplevs som hyggligt i jämförelse med det det var innan. Då…

Continue Reading

Handledning kring existentiella frågor

I många verksamheter möter personalen existentiella frågor hos sina klienter. Existentiella frågor är de frågor som berör livet, döden, vad det innebär att vara människa, livets begränsningar, kärlek, ensamhet, vad som har värde och vad som ger livet mening. Det är områden i livet som vi inte alltid har ett språk för, och som därför…

Continue Reading

Tre skäl att ha handledning

Bra handledning innebär att man får tillbaka vitalitet och nyfikenhet på det man håller på med på jobbet. Att reflektera över det man håller på med dagligen är ett bra läkemedel mot utmattning, uttråkning och stagnation. Stagnation innebär att man slutar utvecklas. Hur bra eller hur stor potential man än har, så hjälper ju inte…

Continue Reading

Semestertider och den svårnavigerade konsten av “acceptans” – del 4

För att öva upp en sund förmåga till acceptans finns det flertalet meditationsövningar som en kan ta till stöd. Medveten närvaro är i grunden en övning i acceptans, då man övar på förmågan att betrakta och uppleva allt så som det är utan att analysera eller förändra. Men det finns även andra meditationer som riktar…

Continue Reading

Semestertider och den svårnavigerade konsten av “acceptans” – del 3

Medvetenhet av kroppen kan vara ett utmärkt verktyg ibland, när vi upplever motstånd eller icke-acceptans gentemot våra omständigheter.  Kanske har vi till exempel bestämt oss för att sluta tänka på vad någon sade till oss som gjorde oss upprörd, men ändå finner att vi återkommer till grubblerierna gång på gång. Eller så har vi kanske…

Continue Reading

Semestertider och den svårnavigerade konsten av “acceptans” – del 2

I semestertider kan vi ibland ställas inför att göra saker som vi känner att vi ”måste”, men egentligen inte vill. Och det inger ju oftast ingen skön känsla, att spendera vår lediga tid med att göra saker som vi ”måste”.  Hamnar vi i en sådan här situation kan det vara värt att ställa oss själva…

Continue Reading

Semestertider och den svårnavigerade konsten av “acceptans” – del 1

Semestertider kan erbjuda en uppsjö av prövningar av vår förmåga att ”acceptera saker så som de är”: Kanske hade vi länge väntat på den välbehövda semestern, och såg framför oss långa dagar utan krav och fyllda med rofyllda stunder. Men så blir det inte alltid som vi har tänkt oss. Och då har vi kanske…

Continue Reading