Individuella samtal Minna Forsell

  • INDIVIDUELLA SAMTAL

Min ambition är att skapa utveckling för klienten via samtalet.

Jag har psykodynamisk skolning och mångårig erfarenhet av att arbeta med psykoterapi i primärvård, studenthälsovård och specialistpsykiatri. Jag är också auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi och i slutet av min utbildning till psykoterapeut och specialistpsykolog i klinisk psykologi och psykoterapi. Läs gärna mer om vad existentiell psykoterapi är här.

 

Jag arbetar med psykoterapi i olika former. Psykoterapier kan utformas lite olika, och beroende på hur din situation och dina behov ser ut skapar vi det upplägg som passar bäst. Min mottagning finns på Trädgårdsgatan 1 i Gamla stan.

För kontakt eller vid frågor: minna@exvis.se