Individuella samtal Minna Forsell

  • INDIVIDUELLA SAMTAL

Min ambition är att skapa utveckling för klienten via samtalet.

Jag har psykodynamisk skolning och är auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi . Läs gärna mer om vad existentiell psykoterapi är här.

Jag arbetar med psykoterapi i olika former. Psykoterapier kan utformas lite olika, och beroende på hur din situation och dina behov ser ut skapar vi det upplägg som passar bäst. Min mottagning finns på Trädgårdsgatan 1 i Gamla stan.

Kontakt: minna@exvis.se