Individuella samtal Minna Forsell

  • INDIVIDUELLA SAMTAL

Min ambition är att skapa utveckling för klienten via samtalet.

Jag har psykodynamisk skolning och mångårig erfarenhet av att arbeta med psykoterapi i primärvård, studenthälsovård och specialistpsykiatri. Utöver detta har jag inriktat mig på existentiell och humanistisk psykologi under hela mitt yrkesliv. Jag är i slutet av min utbildning till specialistpsykolog i klinisk psykologi och psykoterapi, samt auktoriserad existentiell psykolog. Mitt fokus är inte i första hand på sjukdom och diagnostisering, utan på hur individen kan utveckla sina resurser, hitta riktning i livet, ta tillvara sin kreativitet, ja kort och gott leva sitt liv så gott det bara går. Läs gärna mer om vad existentiell psykoterapi är här.

“Huspsykolog”

Jag arbetar utifrån två perspektiv: Dels ett livsperspektiv, det övergripande formatet, att hitta riktning, frihet och mening i det stora hela, dels ett vardagsperspektiv med fokus på det som händer här och nu i tillvaron, plötsliga eller tillfälliga händelser, det som är viktigt för dig just nu.

Jag tar gärna emot samma klient i olika faser i livet, och längden på kontakten bestäms utifrån behovet. I möjligaste mån försöker jag att arbeta ungefär som en husläkare, det vill säga med fullt fokus på det behov eller problem som har uppstått just nu, men samtidigt med ett långsiktigt perspektiv på klientens liv.

Psykoterapier kan utformas lite olika, och beroende på hur din situation och dina behov ser ut lägger vi upp en plan för hur psykoterapin ska utformas. Min mottagning finns på Trädgårdsgatan 1 i Gamla stan. Även Zoom kan numera användas.

Just nu erbjuder jag existentiell korttidsterapi för reducerat pris: 900 kr/session. Terapin består av sex eller tio samtal med fokus på ett avgränsat problem.

För kontakt eller vid frågor: minna@exvis.se