vilka vi är

Företaget

ExistentielltVis är en konsultbyrå som arbetar utifrån ett kombinerat individ- och samhällsfokus för att skapa ökad kompetens och bättre färdigheter i existentiella frågor. Vår expertis finns på huvudsakligen två områden: transkulturell psykologi och social hållbarhet, och vi hjälper verksamheter och privatpersoner att utvecklas på dessa områden.

Exempel på de ämnesområden som vi arbetar med:

  • transkulturella frågor
  • social och inre hållbarhet
  • mindfulness
  • integration, mottagande av nyanlända
Minna Forsell
2
Maria Niemi
1