vilka vi är

ExistentielltVis arbetar utifrån ett kombinerat individ- och samhällsfokus för att skapa ökad kompetens och bättre färdigheter i existentiella frågor. Vår expertis finns på huvudsakligen två områden: existentiell psykologi och social hållbarhet, och vi hjälper dig att utvecklas på dessa områden.

Våra områden:

  • existentiell psykologi och terapi
  • social och inre hållbarhet
  • mindfulness
  • konst och kultur som psykologisk kraftkälla
Minna Forsell
2
Maria Niemi
1