Att utforska existentiell hälsa

  • FÖRELÄSNING

Föreläsning: Att utforska existentiell hälsa: Navigera i livets stora frågor

90-120 minuter

Innehåll:

Föreläsningen syftar till att inspirera deltagarna att se “den större bilden” när det kommer till hälsa. Vad är existentiell hälsa? Varför spelar den roll för hur vi upplever våra liv och vår fysiska och psykiska hälsa? Hur kan man bli bättre på att prata om existentiell hälsa, om livet och om mening?

Föreläsningen:

– Introducerar deltagarna till begreppet existentiell hälsa och vilken betydelse det har för människors mående
– Utforskar några av den existentiella hälsans beståndsdelar på djupet
– Ger exempel på existentiell resiliens och agens – vad är det, och varför är det viktigt i vardagen?
– Erbjuder praktiska verktyg och strategier för att öka existentiell hälsa
– Uppmuntrar deltagarna att tillsammans reflektera över hur det är för just dem, på just deras arbetsplats

Föreläsningen riktar sig till grupper som arbetar med människor, såsom inom vården, skolan, prestationsinriktade miljöer, HR, socialtjänst, mm.

Föreläsare är Minna Forsell, leg psykolog, specialistpsykolog och auktoriserad existentiell psykolog. Kontakt: minna@exvis.se