Ett existentiellt perspektiv på hälsa

  • FÖRELÄSNING

Föreläsning: Ett existentiellt perspektiv på hälsa

90-120 minuter

Innehåll:

Föreläsningen handlar om hur existentiell psykologi kan förbättra hälsan. Existentiella frågor påverkar hur vi lever våra liv, och vårt sätt att leva våra liv påverkar vår hälsa. Särskilt värdefullt är det att vara medveten om hälsan existentiella dimension för dem som arbetar med att hjälpa människor på olika sätt. Vad är autenticitet, riktning och meningsfullhet? Hur kan vi främja det? Exempel från vardagen och psykoterapirummet tas upp. Det existentiella perspektivet skiftar fokus från symtomlindring till fördjupad insikt om sårbarhet, “seghet” och hållbarhet – kort och gott medvetenhet om hur vi lever våra liv.

Del 1

går igenom grundpelarna i det existentiella perspektivet: mening, ansvar, val och vad “det goda livet” är för olika människor. Föreläsningen går in på följande områden:

  • Att leva väl – hur gör vi det?
  • Hälsa enligt WHO inbegriper ett existentiellt perspektiv
  • Hur hänger existentiella frågor och hälsa ihop?
  • Tillvarons fyra dimensioner – genomgång
  • Vad är existentiell ångest och vad gör vi med den?
  • Vad innebär det att leva fullt ut?

Del 2

är en workshop-del, där vi arbetar med frågorna i smågrupper.

 

Föreläsare är Minna Forsell, leg psykolog och auktoriserad existentiell psykolog. Kontakt: minna@exvis.se