Inre hållbarhet för dig som arbetar med människor

  • FÖRELÄSNING

Om du arbetar med människor, boka gärna vår föreläsning!

För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta, hjälpa eller bidra till utveckling hos sina klienter.

Innehåll: Vad händer när hjälparen inte längre orkar? Vilken slags resurs är empati och hur kan den odlas under svåra förhållanden? Stress och mellanmänskliga möten är en vansklig kombination som inte alltid går ihop, och denna föreläsning reder ut vad som händer när empatin pressas för hårt, och hur man kan göra för att hitta vägen tillbaka. Vi går igenom teori och olika former av praktiska övningar och förhållningssätt som kan skydda mot empatitrötthet och skapa residens.

Upplägg: Vi kan erbjuda en föreläsning på en eller två timmar, alternativt en något längre workshop på 3-4 timmar.  Föreläsningen passar för alla verksamheter där empati är en del av jobbet.

Vill du veta mer är det bara att maila oss på info@exvis .se

Detta har åhörarna sagt om föreläsningen:

”Ni bröt ner era kunskaper till en givande föreläsning. De egna exempel ni gav var bra!”

”Det var givande att få ord på känslan ”empatitrötthet” och kunna se varningssignaler för det”

”Föreläsningen fick mig att reflektera mer kring hur jag mår i/på arbetet.”

”Bra och intressant föreläsning!”

”Jag känner mycket igen mig i det ni berättar och det var bra att få verktyg för att hantera det.”

Boken:

I februari 2024 kommer vi även att släppa boken “Inre hållbarhet – för dig som arbetar med människor”, en lättläst handbok med praktiska råd och reflektioner som du kan beställa som komplement till föreläsningen.

Bokningsförförfrågan: