Inre hållbarhet för dig som arbetar med människor

  • FÖRELÄSNING

Om du arbetar med människor, boka gärna vår föreläsning!

För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta, hjälpa eller bidra till utveckling hos sina klienter.

Innehåll: Vad händer när hjälparen inte längre orkar? Vilken slags resurs är empati och hur kan den odlas under svåra förhållanden? Stress och mellanmänskliga möten är en vansklig kombination som inte alltid går ihop, och denna föreläsning reder ut vad som händer när empatin pressas för hårt, och hur man kan göra för att hitta vägen tillbaka. Vi går igenom teori och olika former av praktiska övningar och förhållningssätt som kan skydda mot empatitrötthet och skapa residens.

Upplägg: Vi kan erbjuda en föreläsning på en eller två timmar, alternativt en något längre workshop på 3-4 timmar.  Föreläsningen passar för alla verksamheter där empati är en del av jobbet.

Vill du veta mer är det bara att maila oss på maria@exvis .se

Detta har åhörarna sagt om föreläsningen:

”Ni bröt ner era kunskaper till en givande föreläsning. De egna exempel ni gav var bra!”

”Det var givande att få ord på känslan ”empatitrötthet” och kunna se varningssignaler för det”

”Föreläsningen fick mig att reflektera mer kring hur jag mår i/på arbetet.”

”Bra och intressant föreläsning!”

”Jag känner mycket igen mig i det ni berättar och det var bra att få verktyg för att hantera det.”

Boken:

Maria Niemi är en av författarna till boken “Inre hållbarhet – för dig som arbetar med människor”, en lättläst handbok med praktiska råd och reflektioner som du kan beställa som komplement till föreläsningen. Boken kan även beställas via internetbokhandlare så som Adlibris och Bokus. Ljudfilerna som hör till boken hittar du här.

Boken har fått fina recensioner i bland annat Läkartidningen: “”Jag tycker att boken är storartad i sitt ganska anspråkslösa format och lilla textmassa. Här utgör innebörden i texten och dess bakgrund, hämtad ur aktuell forskning och rådande kunskapsläge, tillsammans med författarnas gedigna erfarenhetsbakgrund en stark grund för förståelsen av vad som behövs för att nå en inre hållbarhet i arbetslivet och livet i sin helhet. Den är mycket läsvärd, inte bara för alla som arbetar i kontaktyrken, utan också för chefer i vården och i ledningsgrupper och styrelser. De tillgängliga ljudfilerna är synnerligen användbara för alla och envar.” Du kan läsa hela recensionen här.

Länk till recension av Niklas Nygren, överläkare i psykiatri.

Recension av Stefan Einhorn, Professor och överläkare: ”Jag har alltid tyckt att det är märkligt när sjukhus och regioner presenterar som sitt motto: ”Patienten i centrum”. Detta är väl en självklarhet om något. Utan patienter skulle vi inte ha någon sjukvård, inga sjukhus och heller ingen vårdpersonal, så det är en självklarhet att patienten är i centrum. Ett bättre motto vore istället: “Personalen i centrum för patientens skull”. Detta har författarna till boken “Inre hållbarhet – för dig som arbetar med människor” insett och ger oss i boken en rad konkreta förslag på hur vi kan värna om den utsatta grupp som tar hand om de som söker sig till vården. Boken är handfast och samtidigt lättillgänglig, men först och främst är den viktig.”