Individuella samtal

  • INDIVIDUELLA SAMTAL

Vi erbjuder individuella samtal med psykodynamisk bas och våra specialområden existentiell psykologi och mindfulness präglar vårt arbetssätt – läs nedan om hur vi arbetar:

  Jag arbetar framförallt med vuxna. Olika arbetsområden är exempelvis stress, utmattning, livskriser, ångest, avsaknad av mening och hopp. Terapiformen passar dig som vill förstå dig själv och andra människor på ett nytt sätt, och vill leva ditt liv mer i linje med dina egna värderingar och det som känns viktigt för just dig. Något i ditt liv kanske skaver, du kanske har fastnat i gamla mönster och vill  hitta en ny väg. Vi undersöker hur det som du upplever som problematiskt hänger ihop med dina livserfarenheter och -val, och vad det egentligen är du söker och längtar efter.

Hur långvarig är en typisk terapi?

Vi börjar med att boka 3 inledande samtal där du får känna på det psykoterapeutiska arbetssättet. Sedan kommer vi överens om mål och antal sessioner. Hur många sessioner varierar beroende på problematik och önskemål. En korttidsterapi är på ca 15-20 veckovisa samtal, en längre terapi kan vara upp till ett par år. Jag erbjuder även kortare stöd- eller krissamtalskontakt på 5 samtal.

 

Kostnad och längd på samtalen

850 Kr per samtal, ett terapisamtal är på 55 min.

Just nu har jag ett specialerbjudande för dig som vill gå i långtidsterapi inom ramen för min vidareutbildning. Kostnaden är då 450 kr per samtal. Kontakta mig för mer information!

Lokal 

Trädgårdsgatan 1 i Gamla Stan i Stockholm

Jag erbjuder även samtal via patientsäker videolänk ifall du har svårt att komma till mottagningen.

Betalning

Du kan betala kontant, med Swish eller mot faktura.

Av- och ombokning av tid

Av- eller ombokning sker senast en vecka före bokad tid. Full avgift debiteras annars, oavsett anledning till av-/ombokningen.

 

Kontakt

Skicka e-post till maria@exvis.se eller ring mig på 0737887442, så återkommer jag så snart som möjligt

Om mig

Jag har grundläggande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi från St Lukas Utbildningsinstitut, samt utbildning i Mindfulnessbaserad Stressreduktion i grupp från Oasis Institute och Center for Mindfulness, Sweden. Jag kombinerar således det psykodynamiska affektfokusreade arbetssättet med influenser från mindfulnessbaserade interventioner. Jag bedriver även terapi på finska och engelska samt talar dessa språk flytande. Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum (Mer om Maria)

GDPR förteckning för individuella samtal med Maria Niemi

Ansvarig för hantering av personuppgifter är Maria Niemi. Vänligen kontakta mig vid frågor på maria@exvis.se

 

Jag arbetar brett med olika samtalsformer, både med privatpersoner och professionella. Min ambition är att skapa utveckling för klienten via samtalet.

 

Jag har psykodynamisk skolning och mångårig erfarenhet av att arbeta med psykoterapi i primärvård, studenthälsovård och specialistpsykiatri. Utöver detta har jag inriktat mig på existentiell och humanistisk psykologi under hela mitt yrkesliv. Mitt fokus är inte i första hand på sjukdom och diagnostisering, utan på hur individen kan utveckla sina resurser, hitta riktning i livet, ta tillvara sin kreativitet, ja kort och gott leva sitt liv så gott det bara går.

“Huspsykolog”

Jag arbetar utifrån två perspektiv. Dels ett livsperspektiv, det övergripande formatet, att hitta riktning, frihet och mening i det stora hela, i det som en individ uppfattar som sitt liv. Detta är en process som kan ta olika lång tid. Ibland behövs bara en mindre kursändring, ibland en större undersökning av hur livet är arrangerat för att kunna hitta rätt igen. Dels ett vardagsperspektiv med fokus på det som händer här och nu i tillvaron, plötsliga eller tillfälliga händelser, en slags psykologiska vardagskrämpor. För dessa frågeställningar behövs kanske bara några enstaka konsultationer.

Jag tar gärna emot samma klient i olika faser i livet, och längden på kontakten bestäms utifrån behovet. I möjligaste mån försöker jag att arbeta ungefär som en husläkare, det vill säga med fullt fokus på det behov eller problem som har uppstått just nu, men samtidigt med ett långsiktigt perspektiv på klientens liv.

Handledning

Inom många arbeten möter man existentiella frågor och teman av olika slag, vilket kan vara både berikande och krävande. Handledning är ett sätt att stärka och stötta den som arbetar med människor, och är ett tillfälle för reflektion, problemlösning och kunskapsutveckling. Mitt mål är också att handledning ska hjälpa den handledda att utvecklas både som person och yrkesutövare. Jag handleder gärna personer eller grupper som har eller vill ha ett existentiellt eller transkulturellt perspektiv på sitt arbete.