Psykoterapi Maria Niemi

  • INDIVIDUELLA SAMTAL

Jag erbjuder psykoterapi på svenska, engelska och finska.

Jag arbetar framförallt med vuxna. Olika arbetsområden är exempelvis stress, depression, ångest, utmattning såväl som existentiella teman och klimatångest. Terapiformen passar dig som vill förstå dig själv och andra människor på ett nytt sätt, och vill leva ditt liv mer i linje med dina egna värderingar och det som känns viktigt för just dig.

Hur långvarig är en typisk terapi?

Vi börjar med att boka ett inledande samtal där du får känna på det psykoterapeutiska arbetssättet. Hur många sessioner det blir varierar beroende på problematik och önskemål. En korttidsterapi är på ca 15-20 veckovisa samtal, en längre terapi kan vara upp till ett par år. Jag erbjuder även kortare stöd- eller krissamtalskontakt på 5 samtal.

Om mig

Jag arbetar med integrativ psykoterapi. Mitt arbetssätt innebär att jag väljer den psykoterapimetoden som jag tycker passar dig bäst, utifrån den problematik och de mål som du vill arbeta med.  Jag kombinerar således det psykodynamiska affektfokusreade arbetssättet med mindfulnessbaserade interventioner, existentiella perspektiv, och är även erfaren inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Jag erbjuder även integrationsterapi om du önskar att få hjälp med att integrera retreatupplevelser eller existentiella/andliga upplevelser i din vardag.

Jag arbetar även som senior forskare på Karolinska Institutet inom bland annat mindfulnessbaserade metoder och ekopsykologi. Jag bedriver även terapi på finska och engelska samt talar dessa språk flytande. Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum (Mer om Maria).

Kostnad och längd på samtalen

900 Kr per samtal, ett terapisamtal är på 45-50 min.

Lokal 

Trädgårdsgatan 1 i Gamla Stan i Stockholm

Jag erbjuder även samtal via patientsäker videolänk ifall du har svårt att komma till mottagningen.

Betalning

Du kan betala kontant, med Swish eller mot faktura.

Av- och ombokning av tid

Av- eller ombokning sker senast en vecka före bokad tid. Full avgift debiteras annars, oavsett anledning till av-/ombokningen.

Kontakt

Skicka e-post till maria@exvis.se eller ring mig på 0737887442, så återkommer jag så snart som möjligt

Du hittar min profil även på Teraply – förmedlingsplattformen för legitimerade psykologer och psykoterapeuter: https://teraply.se

GDPR förteckning för individuella samtal med Maria Niemi

Ansvarig för hantering av personuppgifter är Maria Niemi. Vänligen kontakta mig vid frågor på maria@exvis.se

I work primarily with adults. Various therapy topics include stress, depression, anxiety, burnout as well as existential themes and climate anxiety. The therapy form suits you if you wish to learn to better understand yourself and other people, and to live your life more in line with your own core values and that which is important for you.

How long is a typical therapy?

We begin by booking a first meeting so you get the chance to experience how it is to work with me. The about of psychotherapy sessions and the length of the contact depends on your needs and priorities. A short term therapy usually consists of 15-20 weekly sessions, and a longer therapy contact can last for up to a couple of years. I also offer shorter contacts of approx 5 sessions if you need support in the midst of a life crisis.

About me

I work with integrative psychotherapy. This means that I choose the therapy form that suits you best, depending on the problem area you would like to focus on. I combine psychodynamic affect focused therapy with mindfulness based approaches, as well as existential perspectives and Cognitive Behavioural Therapy (CBT).

I also work as a senior researcher at Karolinska Institutet, and my research focuses on the use of mindfulness for health and well-being as well as on eco psychology.

Price and length

900 Kr per session, the length is approximately 45-50 min.

Venue

Trädgårdsgatan 1 in Gamla Stan, Stockholm

I also offer sessions via video link in case you cannot come to the venue. 

Betalning

You may pay by cash, invoice or Swish.

Cancellation policy

Cancellations should be made at least one week in advance, otherwise the booked session is charged in full – despite the reason for cancellation.

Kontakt

Send an e-mail to maria@exvis.se or call me at 0737887442, and I will get back to you as soon as possible.

Työskentelen pääasiassa aikuisten kanssa. Erilaisia terapia-aiheita ovat stressi, masennus, ahdistus, työuupumus sekä eksistentiaaliset teemat ja ilmastoahdistus. Terapiamuoto sopii sinulle, jos haluat oppia ymmärtämään paremmin itseäsi ja muita ihmisiä sekä elämään elämääsi enemmän omien perusarvojesi ja sinulle tärkeiden asioiden mukaisesti.

Kuinka pitkä tyypillinen terapia on?

Aloitamme varaamalla ensimmäisen tapaamisen, jotta saat mahdollisuuden kokea, millaista kanssani on työskennellä. Psykoterapiatapaamisten määrä ja kontaktin pituus riippuu tarpeistasi ja prioriteeteistasi. Lyhytaikainen terapia koostuu yleensä 15-20 viikoittaisesta tapaamisesta ja pidempi terapiakontakti voi kestää jopa pari vuotta. Tarjoan myös lyhyempiä n. 5 tapoaamisen kontakteja, jos tarvitset tukea esim. elämänkriisiin.

Tietoa minusta

Työskentelen integratiivisen psykoterapian parissa. Tämä tarkoittaa, että valitsen sinulle parhaiten sopivan terapiamuodon sen mukaan, mihin ongelma-alueeseen haluat keskittyä. Tarjoan psykodynaamista psykoterapiaa, mielekkyysharjoituksia (mindfulness), kognitiivis-behavioraalista psykoterapiaa ja eksistentiaalisia lähestymistapoja .

Työskentelen myös tutkijana Karolinska Institutetissa ja tutkimukseni keskittyy sekä mindfulnessin käyttöön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, että ekopsykologiaan.

Hinta ja tapaamisten pituus

900 Kr per tapaaminen, pituus noin 45-50 min.

Sijainti

Trädgårdsgatan 1 Gamla Stanissa, Tukholmassa

Tarjoan myös istuntoja videolinkin kautta, jos et pääse paikan päälle.

Maksu

Voit maksaa käteisellä, laskua vasten tai Swishillä.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä vähintään viikko etukäteen, muuten varattu tapaaminen veloitetaan kokonaisuudessaan peruutuksen syystä huolimatta.

Ota yhteyttä

Lähetä sähköpostia osoitteeseen maria@exvis.se tai soita minulle numeroon 0737887442, niin palaan asiaan mahdollisimman pian.