Öppna meditationsträffar (läs mer)

Grupp: Existentiell gruppterapi (läs mer)

Kurs: Mindfulnessbaserad Stressreduktion (läs mer)

Kurs: Klinisk workshop i existentiell psykologi (läs mer)