Existentiell gruppterapi

  • Existentiell psykoterapi

Existentiell gruppterapi är ett bra alternativ för den som vill gå i psykoterapi. Den ger möjlighet att tillsammans med andra komma vidare med det som är svårt för en själv. Att själv få berätta om känslor och tankar, att få spegling av andra och att höra andra berätta om sina liv sätter igång många processer och ger möjlighet till förändring.

I den existentiella terapin är sådant som mening, relationer, acceptans, hopp, död och förlust, att välja och att hantera förändring viktiga teman. En grundtanke är att livets samtliga dimensioner, den fysiska, psykiska, sociala och andliga, är viktiga för att förstå din tillvaro. Fokus är på dig snarare än på dina symptom. Hur lever du ditt liv? Vad är viktigt för dig och vad är inte viktigt? Hur prioriterar du och hur skulle du vilja prioritera? Vad säger din ångest om ditt sätt att leva? Finns det något den vill visa dig som kan hjälpa dig vidare i livet?

Gruppen leds av leg psykolog Minna Forsell, auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi. Det är gruppledarens roll att se till att gruppen är trygg och att alla får utrymme, att värna om sekretessen och gruppdeltagarnas integritet.

Gruppen träffas en gång i veckan och varje tillfälle är 90 min.

Kostnad: 250 kr/tillfälle.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Minna på minna@exvis.se.