Existentiell terapigrupp

  • Existentiell psykoterapi

Existentiell terapigrupp är ett bra alternativ för den som vill gå i psykoterapi. Den ger möjlighet att tillsammans med andra komma vidare med det som är svårt för en själv.

I den existentiella terapigruppen är alla välkomna. Fokus är på livsfrågor och sådant som “kört fast”, där du behöver hjälp att vrida och vända på din situation för att komma vidare. Mening, ensamhet, kärlek, sorg, sjukdom, svåra val, känslan av att något skaver eller saknas i livet, att behöva acceptera något tungt, självförverkligande, längtan och lidande är sådant som kan tas med till gruppen.

  • Hur lever du ditt liv?
  • Vad är viktigt för dig och vad är inte viktigt?
  • Hur prioriterar du och hur skulle du vilja prioritera?
  • Hur har du det i dina relationer?
  • Fokus är på dig och ditt sätt att leva ditt liv, snarare än på symptom.

 

Gruppen leds av leg psykolog Minna Forsell, auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi. Det är gruppledarens roll att se till att gruppen är trygg och att alla får utrymme, att värna om sekretessen och gruppdeltagarnas integritet.

Gruppen träffas en gång i veckan och varje tillfälle är 90 min.

Antal tillfällen: 8.

Tid och plats: Torsdagar 17.15 – 18.45 i grupprummet på Existentiellt Vis mottagning, Trädgårdsgatan 1, Gamla stan.

Kostnad: 375 kr/tillfälle.

Nästa start: 20/4 kl 17.15 – 18.45. Max antal deltagare: 10. Gruppen stängs när deltagarantalet är uppfyllt.

Är du intresserad av att delta eller har frågor? Välkommen att kontakta Minna Forsell på minna@exvis.se.