Existentiell handledning

 • Existentiell psykoterapi, HANDLEDNING

Existentiell handledning

I en stressad vardag finns oftast inte utrymme för djupare reflektion. För den enskilda medarbetaren är det ofta en trygghet att veta att “det kommer ett tillfälle då jag kan reflektera över det som hände, vad det väckte och vad jag kan lära mig av det”. 

 

Reflektera och lära tillsammans

Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Sådant som etiska dilemman, frustration, kulturfrågor, svårhanterliga känslor, etisk stress, oro, empatitrötthet, stöd att hantera svåra situationer får plats. I existentiell handledning finns dessutom rum för livsfrågor, existentiella teman och att vara människa med allt vad det innebär. Det passar särskilt bra i verksamheter där frågor om mening, livskvalitet, riktning i livet, förändring, avslut eller död aktualiseras och där medarbetarna möter kris och svåra livsöden. 

Handledning leder till:

 • Kompetensutveckling (man utvecklar ovärderlig praktisk kunskap)
 • Bearbetning (svåra situationer kan tas om hand)
 • Reflektion (en möjlighet att vända och vrida på det man varit med om)
 • Utveckling i yrkesrollen 
 • Ökad självkännedom (förstå hur man reagerar i vissa situationer)
 • Stöd i att handskas med egna och andras känslor
 • Minskad risk för empatitrötthet och utmattning
 • Vidgat perspektiv och hjälp att hitta andra lösningar
 • Större arbetstillfredsställelse 
 • Ökad samhörighet på arbetsplatsen
 • Kvalitetsförbättring av verksamheten                                              
Handledare är Minna Forsell, leg psykolog, specialistpsykolog samt leg psykoterapeut. Minna är specialiserad inom existentiell psykoterapi, och innehar auktorisation från Sällskapet för Existentiell Psykoterapi. Kontakt: minna@exvis.se