Klinisk workshop för professionella

  • KURS

Klinisk workshop för professionella är en interaktiv kurs för kompetensutveckling. Den riktar sig till dig som vill utveckla ett existentiellt perspektiv på din egen yrkesutövning. 

Tillsammans arbetar vi med de frågeställningar som deltagarna möter i sina arbeten i en trygg, samarbetsinriktad miljö. Fokus för kursen är förståelse av existentiella aspekter i det som deltagarna möter i arbetet, samt på praktisk samtalsmetodik. Vi utgår från de frågeställningar och situationer som deltagarna har med sig till kursen, och diskuterar dem tillsammans. Syftet är att varje deltagare ska öka sin förståelse för existentiella frågor kopplat till den egna yrkesutövningen och utveckla sätt att bemöta dem. Var och en arbetar utifrån sina förkunskaper, men gruppformatet i sig gör att det kommer att finnas många möjligheter att lära av varandra. Kursen är ett mellanting mellan grupphandledning och kurs. 

När och var: kursen äger rum på måndagar under sex veckor i Existentiellt Vis lokal i Gamla stan (Trädgårdsgatan 1) med start 5/9 2022. Tiden är kl 17.45 – 19.15. 

Kursledare: Minna Forsell, leg psykolog, auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi 

Pris: 1695 kr

Anmälan: minna@exvis.se 

Vid frågor, hör av dig på minna@exvis.se.

Välkommen!