Minna Forsell

Vem jag är

Jag är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet med särskild inriktning mot existentiell psykologi. Jag har en bakgrund i humaniora med en magisterexamen i filosofi och litteratur. Under psykologutbildningen intresserade jag mig särskilt för den existentiella och humanistiska psykologin, och sedan dess har jag haft förmånen att arbeta i ett flertal verksamheter där existentiella frågeställningar varit viktiga. På senare år har transkulturell psykologi varit ett område som jag ägnat mig mycket åt. 

Vad jag gör

Jag föreläser, utbildar och skriver om allt som har med existentiell psykologi att göra. Bland mina uppdragsgivare finns Stockholms Stad, Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Tjejzonen, Betaniastiftelsen, olika landsting, psykologförbundet. Jag har skrivit två böcker på Gothia fortbildning, båda med fokus på språk- och kulturmöten (Att arbeta med tolk samt Kulturkrockar i äldrevården). Jag har också medverkat i antologin Psykolog i primärvård – Inspiration för fortsatt utveckling med kapitlet om existentiella frågor i primärvården utgiven av Psykologförbundet. Jag håller nu på med en bok om existentiella teman i vardagen. 

Jag har också arbetat med kreativitet och skapande verksamhet och skrivit kunskapsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla på uppdrag av Betaniastiftelsen i samarbete med Kulturhuset/Lava och Bilda Förlag. Jag intresserar mig för möten mellan psykologi och konst, kultur och existentiella frågor, individ och samhälle, och jag försöker alltid hitta nya vinklar och ingångar till problem utifrån mitt psykologiska perspektiv.

Föreläsningar, kortare kurser och böcker/texter är min vanligaste verksamhet, men jag deltar också i planering av olika projekt, paneler etc där jag bidrar med ett existentiellt perspektiv.

Utöver detta kommer jag med start under 2020 och framöver att ta emot klienter på ExVis mottagning i centrala Stockholm.

Välkommen att kontakta mig! Jag nås på: minna@exvis.se

Contact me at: