Minna Forsell

Minna är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet med särskild inriktning mot existentiell psykologi. Hon har en bakgrund i humaniora med en magisterexamen i filosofi och litteratur och som kliniker drogs hon tidigt till den existentiella inriktningen:

“Under psykologutbildningen intresserade jag mig särskilt för den existentiella och humanistiska psykologin, och sedan dess har jag haft förmånen att arbeta i ett flertal verksamheter där existentiella frågeställningar varit viktiga.”

På senare år har transkulturell psykologi varit ett område hon jobbat mycket med, och hon är nu i slutet av sin utbildning till specialistpsykolog inom klinisk psykologi med inriktning mot existentiell psykologi samt går psykoterapeutprogrammet på Stockholms universitet.

Vad Minna gör

Minna föreläser, utbildar och skriver om allt som har med existentiell psykologi att göra. Bland uppdragsgivarna finns Stockholms Stad, Södertörns högskola, Karolinska Institutet, Tjejzonen, Betaniastiftelsen, regioner, kommuner, psykologförbundet. Hon har skrivit två böcker på Gothia fortbildning, båda med fokus på språk- och kulturmöten (Att arbeta med tolk samt Kulturkrockar i äldrevården) och har medverkat i antologin Psykolog i primärvård – Inspiration för fortsatt utveckling med ett kapitel om existentiella frågor i primärvården. Hon håller nu på med en bok om existentiella teman i vardagen. 

Ett annat viktigt tema i verksamheten är kreativitet och skapande och hur detta hänger ihop med livskvalitet. Minna är med i ett flertal projekt med fokus på möten mellan psykologi och konst, kultur och existentiella frågor, individ och samhälle, där kopplingen mellan kulturella aktiviteter och hälsa står i fokus.

Sedan 2020 tar hon emot klienter för psykoterapi på ExVis mottagning i centrala Stockholm.

Välkommen att ta kontakt! Minna nås på: minna@exvis.se

Contact me at: