Posts from: March 2024

Existentiell hälsa – varför är det viktigt?

Existentiell hälsa är den del av hälsan som binder ihop den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Det är en slags övergripande upplevelse: ”hur är det egentligen att vara jag?”  Existentiell hälsa spelar förstås väldigt stor roll för våra liv. Det är den som kan förklara hur människor kan vara friska i kroppen, inte ha psykisk…

Continue Reading