fbpx

Existentiell hälsa – varför är det viktigt?

Existentiell hälsa är den del av hälsan som binder ihop den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Det är en slags övergripande upplevelse: ”hur är det egentligen att vara jag?” 

Existentiell hälsa spelar förstås väldigt stor roll för våra liv. Det är den som kan förklara hur människor kan vara friska i kroppen, inte ha psykisk ohälsa eller relationsproblem och ändå inte må bra. 

Meningsfullhet och mående

Så varför ska vi bry oss om existentiell hälsa? Den finns flera skäl:

Känsla av mening och syfte

Människor söker mening och syfte med sina liv. Att uppleva mening ger energi som inget annat. När människor känner att deras liv har mening är de mer motiverade, nöjda och kan hantera utmaningar. Meningslöshet är däremot svårare att uppleva, och kan i sin starkaste form leda till att livslusten upphör. 

Motståndskraft inför osäkerhet

Existentiell hälsa kan öka motståndskraften inför livets osäkerheter och motgångar. När individer brottas med existentiella frågor, som t ex meningen med livet eller dödens oundviklighet, och kommer överens med dessa realiteter, är de bättre rustade att klara av svåra situationer.

Förbättrad livskvalitet

Genom att utforska existentiella frågor, klargöra värderingar och anpassa handlingar med personlig övertygelse kan människor skapa en mer meningsfull och tillfredsställande tillvaro.

Förbättrad mental hälsa

Människor som upplever existentiell ångest eller saknar en känsla av mening är mer sårbara för depression, ångest och existentiella kriser.

Relationstillfredsställelse

När människor har en känsla av mening i sina liv är det mer sannolikt att de skapar meningsfulla kontakter med andra, upplever större intimitet och bidrar mer i alla sina relationer.

Personlig utveckling

Genom att konfrontera existentiella frågor och utmaningar har människor möjlighet att få insikter om sig själva och  utveckla en djupare förståelse för sina värderingar.

Förebyggande av existentiella kriser

Att utveckla existentiell hälsa kan fungera som en förebyggande åtgärd mot existentiella kriser, som kan uppstå när människor upplever en djup känsla av meningslöshet, utanförskap eller förtvivlan. Genom att proaktivt ta itu med existentiella problem och odla motståndskraft kan man minska risken för att inte klara av livet oundvikliga svårigheter.

Kontakt:

För att boka föreläsningen om existentiell hälsa, kontakta Minna Forsell på minna@exvis.se