Posts from: February 2024

Att reflektera tillsammans med andra – när funkar det?

Har du någon gång erfarit att när du reflekterat kring något ämne tillsammans med en annan människa, så kommer du fram till nya lösningar och infallsvinklar som du inte kommit på när du reflekterat i ensamhet? Ibland behöver den andra inte ens ge några råd eller bidra med sina egna tankar, utan bara detta ”provpratande”…

Continue Reading

Svårt att göra val – en giltig anledning att gå i terapi?

Rätt så ofta möts jag av klienter i psykoterapi som efter ett tag kommer så långt i sin process att deras mer omedelbara ångest, depression eller utmattning har lyft. En viss självinsikt, kanske tillsammans med viktiga livsstilsförändringar har bidragit till att det dagliga måendet upplevs som hyggligt i jämförelse med det det var innan. Då…

Continue Reading

Handledning kring existentiella frågor

I många verksamheter möter personalen existentiella frågor hos sina klienter. Existentiella frågor är de frågor som berör livet, döden, vad det innebär att vara människa, livets begränsningar, kärlek, ensamhet, vad som har värde och vad som ger livet mening. Det är områden i livet som vi inte alltid har ett språk för, och som därför…

Continue Reading