fbpx

Inre hållbarhet del 2 – resiliens

Likaså som med hållbarhetsarbete i övrigt, anser vi på Exvis att den inre hållbarheten har två komponenter; anpassning och förebyggande (adaptation and mitigation på engelska). Den förebyggande delen handlar mer om det som jag beskrev i ett tidigare inlägg om ämnet här, dvs de individualpsykologiska aspekterna som kan verka för att förebygga ohållbarhet, och till att bidra till en mer hållbar värld. Det kan alltså handla om aspekter som främjar våra inre resurser till att engagera oss i en positiv riktning, till ex i sociala eller miljöfrågor.

 

Inre anpassning eller resiliens

Sedan finns den andra delen som är lika viktig och akut, nämligen att vi anpassar oss även på den individualpsykologiska nivån till de konsekvenser som redan tillkommer av den ohållbara samhällsutvecklingen som finns. Det vill säga att vi bygger upp vår resiliens mot ohållbarhet. Detta arbete kan handla om flera saker.

 

Tärande samhällsfaktorer

Några stora ohållbara företeelser som finns i dagens samhälle är krig, miljöförstöring, diskriminering och det ökade samhällstempot, samt bristen på mening i den ”slit-och-slängkulturen” som vi lever i. Alla dessa påverkar vårt psyke och välmående på ett negativt sätt, om vi inte har byggt upp en psykisk resiliens.

 

Vår verksamhet kan bidra!

Arbetet med inre resiliens är en av hörnstenarna för vår verksamhet på exvis – att hjälpa individer som är på flykt från krig att handskas med de existentiella frågorna som detta väcker, eller att hjälpa personer som drabbats av stressrelaterade sjukdomar eller empatitrötthet att åter hitta balansen i sin vardag. Vi fokuserar även på att hjälpa individer hitta tillbaka till en meningsfull vardag, som präglas av det som individen själv finner viktigt och mår bra av.