Posts from: March 2017

Den livsviktiga andliga dimensionen av livet

Den mest ifrågasatta dimensionen av den mänskliga erfarenheten är den andliga dimensionen. De flesta går med på att det finns en fysisk, yttre verklighet, en inre, personlig verklighet och en social verklighet. Den andliga däremot, finns det nog en del som skulle ifrågasätta. Meningsskapande Kanske beror det på ordet: andlig. Många kopplar ihop det med…

Continue Reading

Är lek ett existentiellt tema?

Ja det är det. Så ser jag det – leken är en väsentlig del av att vara människa. Den livsnödvändiga leken Vad är gemensamt för de allra flesta människors barndom? Jo, leken. Barn leker, det är i princip definitionen på ett barn. Och titta dig runt bland de vuxna: hur många sorters lek ser du…

Continue Reading

Ångest

“Ångest”. Ångest har blivit ett riktigt vardagsord. Uttrycket täcker det mesta från att ha glömt busskortet till att ligga i fosterställning och undra om livet är värt att leva. Och visst tar sig ångest många uttryck! Det vore väl konstigt annars med tanke på vilken närvarande och oundviklig del av människolivet det är. Andning och…

Continue Reading

Inre hållbarhet del 2 – resiliens

Likaså som med hållbarhetsarbete i övrigt, anser vi på Exvis att den inre hållbarheten har två komponenter; anpassning och förebyggande (adaptation and mitigation på engelska). Den förebyggande delen handlar mer om det som jag beskrev i ett tidigare inlägg om ämnet här, dvs de individualpsykologiska aspekterna som kan verka för att förebygga ohållbarhet, och till att…

Continue Reading

Kärlek som existentiellt urtema: “Århundradets Kärlekskrig”

Häromkvällen deltog jag i en diskussion om kärlekens roll i människolivet, i psykoterapi, i samhället. Det blev ett spännande samtal som kom att handla mycket om ansvar och förändring: kärlekens förändrande kraft. Kärlek och destruktivitet Några kvällar tidigare såg jag “Århundradets Kärlekskrig” på Stadsteatern. Den väckte många frågeställningar om kärlek och parsamvaro, t ex den…

Continue Reading

Inre hållbarhet – vi behöver bli hållbara inifrån och ut!

Mot slutet av 2015 ratificerades FN:s 17 hållbara utvecklingsmål av medlemsstaterna men vad är då inre hållbarhet, och varför är det viktigt? Samhället består av sina individer, men en aspekt som vi på Exvis tycker ofta förbises i arbetet med hållbar utveckling är just den inre hållbarheten. Med det menar vi de individuella faktorerna som…

Continue Reading