fbpx

Den livsviktiga andliga dimensionen av livet

Den mest ifrågasatta dimensionen av den mänskliga erfarenheten är den andliga dimensionen. De flesta går med på att det finns en fysisk, yttre verklighet, en inre, personlig verklighet och en social verklighet. Den andliga däremot, finns det nog en del som skulle ifrågasätta.

Meningsskapande

Kanske beror det på ordet: andlig. Många kopplar ihop det med saker de inte tror på. Så som andlig används inom den existentiella psykologin så handlar det dock om den dimensionen av livet som handlar om våra värden, vårt meningsskapande, vår moral; kort sagt ’vad vi tror på’.

Alla tror

Alla tror, inte bara de av oss som bekänner sig till en religion. Vår tro, oavsett om den är religiös eller sekulär, handlar om hur vi förstår världen och hur vi skapar mening i våra erfarenheter. Många patienter som hamnar i kris säger ”nu finns det ingen mening, allt känns meningslöst”. Dittills i livet har kanske meningsskapandet pågått ganska outtalat, men krisen ställer det på sin spets. Vad är egentligen meningsfullt för mig? Hur förstår jag detta lidande, och hur kan det leda mig framåt?

Berättelser om lidande fyller en funktion

Religiösa skrifter handlar om hur människan kan möta svårigheter och livets lidande. När livet är som svårast är det vanligt att känna ensamhet, att ingen förstår en eller kan hjälpa. Vi längtar efter tröst. Ibland finns trösten i den råa ärligheten om hur orättvis och ful världen kan vara, ta Klagovisorna i Bibeln som exempel: där lindas inte lidandet in i bomull precis. Det är rått och övergivet. Kanske fungerar nätet så för många sekulära människor idag: där kan man hitta berättelser om det allra värsta lidande man kan tänka sig, och ibland känns det lite skönt att läsa sånt när man själv mår dåligt. Man känner sig inte så ensam.

Det kliniska språket

Mitt mål som existentiellt inriktad psykolog är att utveckla ett sekulärt, kliniskt språk som rymmer den andliga dimensionen samt det råa lidandet, så att denna dimension får plats i det psykologiska arbetet. Psykologarbetet får inte bli ett möte endast med en reducerad del av den mänskliga erfarenheten. Det är inte lätt att skapa detta språk, men det är viktigt.

Panelsamtal om religion och suicid

Idag ska jag pratar mer om detta under SKLs temadag om psykisk hälsa och sucididprevention bland asylsökande. Det ska bli väldigt spännande att höra vilka aspekter som lyfts fram och hur samtalet kommer att utvecklas. Hoppas att vi ses där!

Temadag om suicidprevention (HiS14)