Showing posts from category: Transkulturell Kunskap

Inre hållbarhet del 2 – resiliens

Likaså som med hållbarhetsarbete i övrigt, anser vi på Exvis att den inre hållbarheten har två komponenter; anpassning och förebyggande (adaptation and mitigation på engelska). Den förebyggande delen handlar mer om det som jag beskrev i ett tidigare inlägg om ämnet här, dvs de individualpsykologiska aspekterna som kan verka för att förebygga ohållbarhet, och till att…

Continue Reading

Arbetar du med ensamkommande ungdomar och vill utveckla dina psykologiska kunskaper och färdigheter?

Då vill jag passa på att flagga för vår senaste utbildning: Att arbeta med ensamkommande ungdomar. Den passar för verksamheter som kontinuerligt möter ensamkommande ungdomar och barn och som vill bli bättre på detta. ExistentielltVis har utarbetat en uppdragsutbildning som riktar sig till dem som vill förstå mer om de psykologiska aspekterna av att jobba…

Continue Reading

Att gå vidare

De flesta har varit med om något i sitt liv som fått dem att känna sig fast i det förflutna, oförmögna att ”gå vidare”. Detta är ett intressant uttryck och något som tål att tittas närmare på. Vad menar vi egentligen när vi pratar om att gå vidare? Att gå vidare tycks innebära ett slags…

Continue Reading

Tips för transkulturella samtal

Om du jobbar i en miljö där transkulturella möten är vardag har du kanske märkt att vissa typer av missförstånd ofta uppstår. Kommentarer som bemöts av rynkade ögonbryn istället för det förväntade leendet, skämt som faller platt, beröm som landar fel etc. Exemplen brukar vara många. Många märker av missförstånden, men förstår inte orsakerna. Jag får ofta frågor angående…

Continue Reading

Samhällsutmaningar

SEBs avgående chef Annika Falkenberg har uttalat sig om sin syn på Sverige i dagsläget, http://www.svd.se/falkengren-sverige-ar-inte-pa-ratt-vag/i/tv  och hon tycker att utvecklingen går åt fel håll. En av de största utmaningarna är integrationen, menar hon. Intressant nog kopplar hon de problem hon ser till en brist på gemenskap och gemensamt ansvar; kanske kan man till och…

Continue Reading

Kulturskillnader – “Kom till saken!”

Har du nånsin varit med om att du verkligen vill ha svar på en fråga och att den du pratar med är otroligt vänlig och pratsam, men att du aldrig får något svar? Eller det motsatta, att du bara vill skapa kontakt och få lite känsla för vem den andre är, men att hen mest…

Continue Reading