fbpx

Arbetar du med ensamkommande ungdomar och vill utveckla dina psykologiska kunskaper och färdigheter?

Då vill jag passa på att flagga för vår senaste utbildning: Att arbeta med ensamkommande ungdomar. Den passar för verksamheter som kontinuerligt möter ensamkommande ungdomar och barn och som vill bli bättre på detta.

ExistentielltVis har utarbetat en uppdragsutbildning som riktar sig till dem som vill förstå mer om de psykologiska aspekterna av att jobba med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Utbildningen tar avstamp i det mellanmänskliga mötet och den kraft och potential till utveckling som det rymmer. Vad kan vi göra för varandra som medmänniskor? Förutom denna grundfråga går vi igenom hur arbete med ensamkommande ungdomar påverkar den som jobbar med det psykologiskt.

Relevant innehåll

Vi pratar om de känslomässiga aspekterna, vad sekundär traumatisering är och vad vi kan göra med det, samt de psykologiska utmaningar som arbetet innebär, bland annat empatitrötthet. Vi går igenom erfarenheter av vad som har funkat bra och vad som har funkat mindre bra i det konkreta arbetet med ensamkommande ungdomar, och Minna berättar om de existentiella frågor som migration ofta väcker.

Frågor och reflektion

Mycket utrymme ges för frågor, erfarenheter och reflektion, eftersom detta är det bästa sättet att lära sig på: att fråga, reflektera och resonera tillsammans. Målet är att varje deltagare helt enkelt ska ha blivit bättre på sitt arbete efter avslutad kurs, att varje deltagare känner sig säkrare på det hen gör i jobbet, samt bättre på någon aspekt som hen själv tycker är utmanande. Vi strävar alltid efter att möta individuella frågeställningar så långt det går.

Flexibelt format

Utbildningen anpassas till uppdragsgivaren, och hittills har vi hållit oss till två heldagar, men många sorters upplägg är möjliga. Det går t ex att ha en dag i början av terminen, och sedan uppföljning några månader senare, om man vill ha möjlighet att prova saker och sedan återkomma med frågor kring detta. Det är bara fantasin och kalendern som sätter gränser!

Hör gärna av dig så skickar vi mer information

Så välkommen att höra av dig om du är intresserad av vår uppdragsutbildning att arbeta med ensamkommande ungdomar – ett psykologiskt perspektiv!