fbpx

Tips för transkulturella samtal

Om du jobbar i en miljö där transkulturella möten är vardag har du kanske märkt att vissa typer av missförstånd ofta uppstår. Kommentarer som bemöts av rynkade ögonbryn istället för det förväntade leendet, skämt som faller platt, beröm som landar fel etc. Exemplen brukar vara många. Många märker av missförstånden, men förstår inte orsakerna. Jag får ofta frågor angående dessa missförstånd, så jag tänkte dela med mig av mina fem bästa tips när det kommer till transkulturell kommunikation:

Enkelhet

1) Använd enkla och tydliga signaler för att etablera kontakt. Krångla inte till hälsningsfraser och avsked, håll dig till det enkla och leverera de fraserna helhjärtat. Särskilt om du vet att den du möter är osäker på sin svenska underlättar det för mötet om du är tydlig. Tydlighet skapar trygghet. Ett hjärtligt “hej!” är svårt att missuppfatta, medan “Morsning korsning, hur var det här då?” kan vara svårt att begripa. Att vara tydlig och enkel gör det möjligt för den andre att känna sig säker på att hen har uppfattat innehåll och uppsåt i kommunikationen rätt, och hen kan därefter svara utan att tvivla på vad som har sagts.

Vänlighet

2) Var öppen och vänlig. Vänlighet är universellt. Om du ger en hjälpande hand, slänger iväg ett leende, nickar, visar vägen etc; ja, då väcker det allt som oftast glädje och trygghet hos den andre. Det är inte komplicerat. Öppenhet och vänlighet är enkelt, men många ägnar sig ändå inte åt det. I transkulturella möten är det guld värt, det är det transkulturella mötets smör på brödet. Det gör att helheten blir bättre utan att stjäla nåt från övriga delar. Bre på bara!

Verbalisera det outtalade

3) Håll dig till genomskinliga regler. I en transkulturell miljö där människor har djupt olika värderingar och vitt skilda vanor leder det snabbt till problem om man förväntar sig att en massa underförstådda regler ska gälla. Det blir ohållbart i längden. Mitt råd är att lägga alla förväntningar åt sidan, börja från början och utforma tydliga, verbaliserbara regler för umgänget. Om man t ex har patientbesök så kan man förklara vid första besöket att vi har ont om tider här på vår mottagning så man måste komma i tid. Gör man inte det så kan man tyvärr inte komma den dagen, eller hur man nu har bestämt. Poängen är att verkligheten måste förklaras utan att hänvisa till underförstådda umgängesregler, kulturspecifika förväntningar eller “det är väl självklart!”-tankar. Allt sånt måste läggas åt sidan och en fräsch förklaring kläs i ord.

Okomplicerade uttryck

4) Skippa ironi, kulturspecifika referenser och ordstäv. När människor har begränsad förkunskap om varandra är det lättare att få kontakt om språket är enkelt och rättframt. Att hålla sig till okomplicerade uttryck är gynnsamt för kommunikationen och minskar osäkerheten hos den andre. Detta kräver lite träning, men resultaten är goda.

Visa att du ser och hör

5) Slösa med bekräftelse! Att bekräfta den andre gör att tryggheten i samspelet ökar, och att den andre förstår att du är välvillig. Om du med tydlighet visar när du förstår hur den andre menar, när du håller med och när ni är överens, då uppstår en god plattform för samtal som ger utrymme också för frågor och oliktänkande. Mitt råd är: var inte rädd för att vara omedelbart bekräftande, och att ta emot bekräftelse från den andre när du får den. Visa att kommunikationen funkar när ni faktiskt når varandra.