fbpx

Vilka positiva lärdomar kan vi dra från coronatestriktioner inför klimatarbetet?

Under senvåren 2020 genomförde vi – ett par psykologiforskare tillsammans med ett par klimatforskare – en studie för att ta reda på ifall det finns några positiva lärdomar att dra från coronarestriktionerna inför klimatarbetet framöver. För faktum är, att även fast pandemin har fört mycket dystert med sig, så har den samtidigt lett till en minskning av våra klimatutsläpp som är större än någon gång tidigare i vår historia: Enligt preliminära uppskattningar har utsläppen av växthusgaser minskat med ungefär 7% under 2020, vilket är i linje med den årliga minskningen som skulle krävas för att nå 1.5-gradersmålet.

Det vi fann genom  enkätsvaren från drygt 700 Stockholmare var att det visserligen fanns vissa restriktioner som inte nödvändigtvis upplevdes som så jobbiga av de flesta – nämligen att resa mindre i arbetet, att äta mindre på restaurang samt att shoppa mindre (vi tog så klart hänsyn till ifall de hade shoppat online istället, för att räkna ut besparingar i klimatutsläpp).

Även om enkätsvaren fokuserade på restriktioner och det som man hade avstått ifrån, så kan det ju vara så att det som de svarande gjorde i stället för att resa, äta ute och shoppa var det som faktiskt ökade deras livskvalitet? Kanske fick de mer tid hemma med nära och kära? Mer tid ute i naturen i stället för på shoppingcentra? Mer tid för lugn och ro och reflektion? 

Så som det alltid är i forskning som visar något resultat på gruppnivå, så går det såklart inte att påstå att alla som svarade (eller inte svarade) på enkäten kände så här. Men kanske är det värt för oss alla att fundera för oss själva om det ändå finns några lärdomar att dra från pandemiperioden in i framtiden – lärdomar som såväl vi själva som vår omgivning och klimatet kan må bra av!

länken till studien i sin helhet finns här.