fbpx

Inre hållbarhet – öppen föreläsning den 28/1 17.30

Att skapa hållbarhet istället för utmattning

DEL 1 Inre hållbarhet

Föreläsningens första del är en teoretisk introduktion till inre hållbarhet med fokus på frågor som:

 

  • – Vad är inre hållbarhet? Fyra centrala dimensioner av begreppet (mening, acceptans, kreativitet och långvarigt engagemang) presenteras.

 

  • – Vilka faktorer skapar och påverkar inre hållbarhet?

 

  • – Hur ser sambanden mellan psykisk hälsa på individnivå och samhällsfrågor ut?

 

  • – Hur gynnar inre hållbarhet både individ och samhälle, och hur skiljer det sig t ex från närliggande koncept som psykisk hälsa, resiliens och välmående i största allmänhet?

Varför är inre hållbarhet viktigt?

DEL 2 Konkretisering

I den andra delen läggs fokus på konkretisering av begreppet inre hållbarhet: Vilka områden är centrala för att uppnå inre hållbarhet?

Exempel på teman:

 

  • – Hur kan man aktualisera inre hållbarhet och motverka utmattning och empatitrötthet?

 

  • – Vilka samhällsfrågor och deras konsekvenser kommer till uttryck i vår vardag?

 

  • – Hur kan man upprätthålla meningsfullhet och egna värderingar i en livsmiljö som inte alltid uppmuntrar till det?

 

Inre hållbarhet handlar om hållbarheten hos den enskilda individen inom ramen för det samhälle hon lever i.

Leg psykolog Minna Forsell och med. dr. Maria Niemi kombinerar sina yrkeserfarenheter på området psykisk hälsa och existentiell psykologi på individnivå med samhällsfrågor såsom transkulturella, sociala och ekologiska frågor för att belysa samtidens psykologiska utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fakta:

Tid: Tisdagen den 28/1 2020, klockan 17.30-18.30 (förmingel från 17.00)

Plats: Slipvillan, Mälarvarvsbacken 32

Pris: 200 Kr per person

Anmälan: Notera att föreläsningen kräver föranmälan. Du anmäler dig genom att Swisha föreläsningsavgiften 200 Kr till 0737887442 eller Bankgiro 5296-0192, märk betalningen med ditt namn. Maila ditt namn och vilken föreläsning du vill delta på till info@exvis.se. Du får en bekräftelse av oss sedan på att vi har emottagit din betalning.

Om du avbokar minst två veckor innan föreläsningen behåller vi endast bokningsavgiften (50 Kr). Om du avbokar senare behåller vi hela avgiften.