fbpx

Flyktingars behov av socialt stöd – ett nytt projekt på Röda Korsets Högskola

Jag, liksom förmodligen de flesta av oss, möts ofta av rapporter om hur svår dagens flyktingsituation är. Emellertid ser jag även positiva signaler – att många människor engagerar sig privat för att flyktingar ska få det bättre. Det bedrivs en uppsjö av privata aktiviteter såväl som offentliga: En löpgrupp där de som bott här längre och de som nyligen anlänt möts, ett evenemang där nyanlända och föreningar får mötas och en skärgårdssegling för integration är bland de aktiviteter som jag senast stött på i min omgivning – jättepositivt!

Socialt deltagande är en nyckelfaktor

De senaste årens dramatiska ökning av antalet flyktingar har medfört att flyktingars integration har hamnat högt upp på de politiska dagordningarna. Generellt anses att delaktighet i arbetsmarknad, utbildning, sociala nätverk och politiskt deltagande är viktiga komponenter av migranters integration. Socialt deltagande innebär ökade möjligheter för individen eller gruppen att själv få inflytande på de beslut som påverkar den egna livssituationen.

Och varför är integration viktigt?

Det ter sig kanske självklart för var och en att integration är viktigt – segregation skapar klyftor och ”vi-och-de-tänkande”, som i sig är en källa till konflikter. Och att integration/socialt deltagande är viktigt för flyktingars hälsa, speciellt den mentala hälsan, vet vi redan från forskningen: Enligt resultaten från studier i Sverige finns det höga prevalenser av psykisk ohälsa bland flyktingar. Därutöver visar studier på ett tydligt samband mellan bristande socialt stöd och förekomst av psykisk ohälsa.

Men vad är socialt deltagande?

Även om vi vet det ovannämnda, så vet vi ännu inte mer exakt hur vi ska definiera eller mäta socialt deltagande och integration. För att kunna göra riktade, större, politiskt styrda insatser behöver vi även kunna mäta vad de har för påverkan – är de framgångsrika eller ej? Därför arbetar jag för närvarande, tillsammans med kollegor på Röda Korsets Högskola och Södertörns Högskola med att ta fram en tydligare definition, som sedan ska rapporteras till Folkhälsomyndighteten. Jag hoppas att detta kan bidra till en positiv och välbehövd samhällsutveckling.