fbpx

5 förslag för dig som har klimat- eller världsångest

Många av oss känner klimatångest, eller det jag skulle vilja kalla för ”världsångest”, dvs ångest inför våra stora hållbarhetsutmaningar såsom fred, global hälsa och miljö. Jag ger här några förslag på hur du kan närma dig dessa känslor, ta dem på allvar och handla proaktivt i stället för att förneka känslorna.

1. Respektera din klimatångest!

Det finns många influenser i vår kultur som säger oss att svåra känslor såsom ångest är av ondo, och att känslorna i sig är något att bli av med. Men känslorna är våra budbärare och signalerar något viktigt för oss. Och vi behöver ha tillgång till hela vårt känsloregister för att kunna både njuta av och bry oss om saker i våra liv. Om vi bara bedövar känslorna eller försöker distrahera oss i syfte att inte känna svåra känslor så missar vi chansen att göra något åt det som i grunden har orsakat dem! Detta gäller förstås även om vi lider av klimatångest. Dessa känslor har en reell och viktig orsak – vi bör således inte försöka få bort dem, utan snarare se dem som en varningsklocka som uppmanar oss till handling.

2. Dina val är betydelsefulla

När vi upplever ångest är det klokt att göra något åt det som skapar ångesten. När det gäller klimatångest är det förstås värdefullt att göra medvetna val gällande vår privatkonsumtion. Inte bara för att vår egen konsumtion har en påverkan i sig, men också för att vi då använder vår konsumentmakt och kommunicerar till företag att vi vill ha mer miljövänliga och rättvisa alternativ, samt att vi även kan inspirera andra i vår omgivning till att göra mer medvetna val. Detta gäller förstås även våra andra vanor så som resor, återvinning osv. Men konsumentmakten är inte det enda vi har, vi har mycket mer makt än så! Till exempel så spenderar vi en stor del av vår vakna tid på arbetet, men hur påverkar det som vi arbetar med världen i stort? Och kan vi engagera oss i andra verksamheter, politiska eller icke-politiska, som främjar ett hållbart samhälle?

3. Ta kontakt med andra, sök meningsfulla nätverk

Eftersom att det, som ovan nämns, är en vanlig strategi att förneka eller bedöva svåra känslor, så har vi inte alltid så lätt för att dela med oss av dem. Men för att kunna bära svåra känslor är det ofta hjälpsamt att kunna dela dem med någon annan och få stöd och förståelse. Du är inte ensam om att känna klimatångest, och det finns många organisationer där likasinnade människor som bryr sig om att göra något positivt för vår värld samlas. Några alternativ som jag kan ge är att se på organisationen ”effective altruism” som rangordnar välgörenhetsorganisationer utifrån hur framgångsrika de faktiskt är i att göra en positiv skillnad. Ett annat förslag är att ansluta dig till olika lokalnätverk där du kan träffa andra människor och göra något konkret tillsammans, till exempel är den så kallade omställningsrörelsen aktiv på många håll.

4. Värna om dig själv

Författaren Eleanor Brownn har skrivit klokt om ämnet: ”self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel”. Dina insatser för en hållbar värld kommer inte att vara lika välavvägda och du kommer inte att orka engagera dig i längden om det är det enda du gör. Du behöver även ta hand om dig själv. Annars kanske ditt agerande återigen blir ett sätt att vända dig bort och försöka förneka din ångest. Dessutom, du kommer sannolikt att inspirera din omgivning i en positiv riktning om du föregår med gott exempel, dvs inte på ett självutplånande vis. Och till syvende och sist så lever du i ett samhälle där det många gånger är svårt att agera hållbart – i så fall behöver du acceptera dina och samhällets begränsningar, så att du inte plågar dig själv i onödan.

 

För att väl ta hand om dig själv är det nyttigt att ta det lugnt ibland, och ägna tid åt reflektion och åt att bara vara i stället för att göra hela tiden. Det är först när vi tar oss denna tid som vi ofta får verklig kontakt med det som är viktigt för oss, och det som är meningsfullt. Om vi bara gör hela tiden blir vi lätt fartblinda! Stillhet och lugn är viktigt för att vi ska lära känna våra egna gränser. Hur mycket orkar jag ta in just nu? Hur mycket är bra för mig att göra just nu? Behöver jag fylla på min energi på något sätt? Vad mår jag bra av?

5. Omge dig med hoppfullhet

Hoppfullhet är inte detsamma som att förneka problem. Vi behöver känna hopp emellanåt för att känna att det överhuvudtaget är värdefullt att agera. Och det finns fullt av hoppingivande exempel i världen, det händer positiva saker runt oss hela tiden. Forskning om vår benägenhet att ägna oss åt miljövänliga beteenden tyder på att den bästa kombinationen som främjar dessa är att både 1) känna hopp inför framtiden och 2) inse allvaret i de problem som vi befinner oss i. Om vi däremot bara känner hopp men förnekar problem, eller å andra sidan bara ser problem utan att känna hopp är vi inte lika benägna att ägna oss åt positiva beteenden.

 

Ekofilosofen Joanna Macy har skrivit en fin bok om ämnet: ”Active hope – how to face the mess we’re in without going crazy”. En av hennes kärnpunkter är följande: När än vi tar beslut i våra liv och väljer att ägna våra ansträngningar och energi åt något så har vi inga garantier. Det finns aldrig några garantier om att vi kommer få en fin karriär, ett lyckat äktenskap eller friska barn. I livet finns inga garantier. Men om vi låter våra rädslor i stället för våra drömmar styra oss, vad går vi miste om då? Om vi hade kunnat vara säkra på att allt kommer att gå fint, skulle vi då haft tillgång till all vår kreativitet och mod? Förmodligen inte, utan vi hade förblivit passiva. Det kanske är just denna osäkerhet, som på ett grundläggande plan kännetecknar våra liv, som får oss att känna oss levande!