fbpx

Ny bok: Kulturkrockar i äldreomsorgen

Äntligen börjar de sista ändringarna i boken “Kulturkrockar i äldreomsorgen” vara gjorda. Minna har tillsammans med äldreomsorgsexperten Monika Forsman skrivit en bok om de transkulturella problem som finns i äldreomsorgen, både bland personalen och i kontakt med de äldre. Om dessa handlar boken, som beskriver problemen och ger konkreta lösningsförslag.

Ökande kulturell variation

I och med att den svenska befolkningen har en allt mer varierad kulturell bakgrund ökar också variationen på förväntningar och behov i ålderdomen. När Monika och jag strålade samman för att diskutera detta berättade hon, som länge handlett personalgrupper inom äldreomsorgen, att kulturkrockarna i arbetet, både inom personalen och mellan personal och äldre, många gånger är omfattande. Vi pratade om vad detta beror på, vad som kan göras och vilka exempel på välfungerande transkulturell omsorg som finns.

Omsorgens kvalitet – ett mått på samhällets människokärlek

Några enkla lösningar finns inte, det är alltid komplicerat i någon mån när människor ska mötas. Och den kulturella aspekten av att vara människa både förenklar och försvårar kontakt. Men det är synd om kultur ska stå i vägen för mänskliga möten! Äldreomsorgen är en väldigt viktig del av vårt samhälle, och den är på många sätt ett mått på hur väl vårt samhälle kan ta hand om människorna som utgör det, efter att de slutat vara “effektiva” och  “lönsamma”.

Språk, omsorgskultur, olika värderingar och kompetens

Vi har tagit upp alla de frågeställningar som vi anser utgör problem inom äldreomsorgen, men som ofta undviks på grund av att de är obekväma. Vad gör man när nyanställda saknar tillräcklig kompetens eller språkförmåga? Hur löser man situationer där språket inte räcker till? Hur ska fördomar, rasism, främlingsfientlighet hanteras effektivt? Hur kan olika sätt att utföra omsorg gå ihop, även om de går stick i stäv? Är det möjligt att samarbeta effektivt ändå? Syn på ålderdom som skiljer sig åt mellan personal, äldre och anhöriga – hur gör man? Och så vidare, frågorna är många och brännheta.

Uppdaterad äldreomsorg

Jag är väldigt glad över att ha fått med ett kapitel om migrationens betydelse i ålderdomen och ett om vikten av existentiell reflektion för både personal och äldre. Både jag och Monika är riktigt nöjda med boken och hoppas att den kommer att bli användbar för alla dem som jobbar i den för samhället så viktiga äldreomsorgen. En uppdaterad äldreomsorg som är synkad med samtiden tjänar alla på!

 

PS.

Mer info om boken kommer snart, den kommer ut på Gothia fortbildning under våren. /Minna