fbpx

Den existentiella dimensionen förbises ofta

I en nyligen publicerat artikel i den välansedda tidskriften ”the Lancet” framför tre psykiatriforskare intressanta synpunkter om den viktiga andliga dimensionen av psykisk hälsa – en dimension som ofta förbises av den psykiatriska vården. Detta trots att 84% av världens population har en religiös anknytning, och att 68% av de som inte har det ändå uppger att de tror på någon form av högre makt eller mening. Möjligen ser dessa siffror något annorlunda i Sverige som är ett förhållandevis sekulärt land, men den existentiella dimensionen av livet är trots allt av vikt för många som för den delen inte skulle kalla den för andlig.

Avgörande för hälsa

Den existentiella dimensionen innefattar aspekter såsom mening, hopp, frihet, ansvar och förgänglighet – aspekter som likväl oftast inte platsar in i en vård som fokuserar på symtom och diagnoser. Och detta trots att den andliga och existentiella dimensionen är högst betydelsefulla faktorer för psykisk hälsa. Olika aspekter av andlighet har till exempelvis visats vara knutna till minskad risk för depression, suicid, alkohol- och drogberoende. De har även en positiv påverkan på livskvalité, självkänsla och välfungerande relationer. Å andra sidan är andligt präglade bekymmer ofta viktiga orsaker för emotionella problem och suicidförsök.

Var upplever du mening och sammanhang?

Att sakna mening i livet är ett varningstecken som bör tas på allvar, och det är kanske inte alltid just psykologisk symtombehandling som behövs som ett första steg, utan här kan det vara av mycket stöd att söka sig till sammanhang där den existentiella dimensionen får hamna i första plats. För vissa kan dessa sammanhang vara religiösa, för andra kanske det kan handla om att söka sig till sammanhang där en känner sig tillhöra något större än en själv och bidra till något meningsfullt. Artikelförfattarna nämner även mindfulness som en arena där de existentiella aspekterna får plats, och naturupplevelser kan skänka en betydande känsla av sammanhang för många.

I samband med att den psykiska ohälsan ökar världen över, behöver vi förmodligen hitta andra sätt att främja den existentiella hälsan förutom det som den befintliga vården kan bidra med. Så den viktiga frågan för var och en av oss kan vara – vad ger just dig en känsla av mening och sammanhang i livet, och hur kan du göra för att främja den?