fbpx

Boken Att arbeta med tolk är här

Att arbeta med tolk

Minnas bok om att arbeta med tolk är äntligen klar! Den kommer i fysisk form i februari, men kan redan beställas från t ex adlibris eller förlaget.

Teori och praktik

Del 1 handlar om vad tolken gör med samtalet – hur förändras själva mötet av att klient och yrkesutövare inte delar ett språk, och vad innebär det att en tredje person deltar under mötet?

Del 2 fokuserar på praktiska problem som ofta uppstår vid tolkanvändning, och förslag på lösningar av dessa. Hur kan tolkanvändaren undvika kaotiska gruppsamtal? Hur säkerställer man som tolkanvändare att själva tolkningen blir korrekt ?Hur kan en tänka kring sitt eget språk för att underlätta ett bra tolkat möte? Och så vidare.

Del 3 heter “Tolken har ordet” och har fokus på hur tolken upplever det tolkade samtalet. Vilka aspekter ser tolkarna från sin roll, vad upplever de som kan vara till hjälp för tolkanvändaren?

Att behärska tolkanvändning

Genomgående bygger resonemanget på att tolken bör ses som en assisterande yrkesperson som tolkanvändaren har med sig i arbetet. Tolkanvändaren behöver utveckla ett särskilt ledarskap under tolkade samtal för att få till ett effektivt möte och ett samtal där parterna når fram till varandra. Detta sker inte av sig själv, utan tolkanvändaren behöver utveckla vissa förmågor för att i praktiken kunna ta ansvaret för att mötet blir bra.

God tolkanvändning ger ökad social hållbarhet

Förhoppningen är att boken ska kunna hjälpa dem som jobbar mycket med tolk att få till bättre möten. Mötena blir bättre när man slipper vissa återkommande problem, och arbetet blir roligare och mer givande när tolken inte upplevs som ett hinder. Goda tolkade samtal är en viktig del av social hållbarhet och ett integrerande samhälle.

Praktisk integration

God kunskap om hur tolkade samtal kan föras och förmåga att genomföra sådana har stor betydelse för yrkesutövningens kvalitet. Dessutom innebär det ökad rättssäkerhet, bättre vård och starkare samhällsanknytning för klienterna, så detta är en hjärtfråga för Exvis. Goda tolkade samtal är helt enkelt integration i praktiken.

https://www.adlibris.com/se/bok/att-arbeta-med-tolk-9789177410522

Här kan du läsa om boken hos förlaget:

https://www.gothiafortbildning.se/77410522-product