Öppna meditationsträffar

Öppna meditationsträffar varannan söndag 13.00-15.00 Varmt välkommen på dessa meditationsträffar med inriktning på sekulär medveten närvaro, där vi berör olika teman för varje gång och mediterar tillsammans. Syftet med träffarna är att erbjuda en gemenskap och fördjupning av meditationspraktiken inom olika livsområden. Under hösten kommer träffarna att hållas av fyra olika lärare som har långvarig…

Continue Reading

Inre hållbarhet för dig som arbetar med människor

Om du arbetar med människor, boka gärna vår föreläsning! För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta, hjälpa eller bidra till utveckling hos sina klienter. Innehåll: Vad händer när hjälparen inte längre orkar? Vilken slags resurs är empati och hur kan den odlas under svåra förhållanden? Stress och mellanmänskliga…

Continue Reading

Att möta livet trots allt – föreläsning

Att möta livet trots allt Om du arbetar med med att möta människor som befinner sig i svåra livssituationer, boka gärna vår föreläsning “Att möta livet trots allt”. En föreläsning om hur resiliens, livsmod och existentiell agens ökar kraften att leva livet.   För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta,…

Continue Reading

Ett existentiellt perspektiv på hälsa

Föreläsning: Ett existentiellt perspektiv på hälsa 90-120 minuter Innehåll: Föreläsningen handlar om hur existentiell psykologi kan förbättra hälsan. Existentiella frågor påverkar hur vi lever våra liv, och vårt sätt att leva våra liv påverkar vår hälsa. Särskilt värdefullt är det att vara medveten om hälsan existentiella dimension för dem som arbetar med att hjälpa människor på…

Continue Reading

Inre hållbarhet

Att skapa hållbarhet istället för utmattning DEL 1 Inre hållbarhet Föreläsningens första del är en teoretisk introduktion till inre hållbarhet med fokus på frågor som: – Vad är inre hållbarhet? Fyra centrala dimensioner av begreppet (mening, kreativitet, långvarigt engagemang och att leva på livets villkor) presenteras.   – Vilka faktorer skapar och påverkar inre hållbarhet?…

Continue Reading