Öppna meditationsträffar

Öppna meditationsträffar med existentiella teman varje månad, söndagar 13.00-15.00 Varmt välkommen på dessa meditationsträffar med inriktning på sekulär medveten närvaro, där vi berör olika teman för varje gång och mediterar tillsammans. Syftet med träffarna är att erbjuda en gemenskap och fördjupning av meditationspraktiken inom olika livsområden, framförallt inom existentiella teman. Träffarna hålls av Maria Niemi,…

Continue Reading

Inre hållbarhet för dig som arbetar med människor

Om du arbetar med människor, boka gärna vår föreläsning! För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta, hjälpa eller bidra till utveckling hos sina klienter. Innehåll: Vad händer när hjälparen inte längre orkar? Vilken slags resurs är empati och hur kan den odlas under svåra förhållanden? Stress och mellanmänskliga…

Continue Reading

Att möta livet trots allt – föreläsning

Att möta livet trots allt Om du arbetar med med att möta människor som befinner sig i svåra livssituationer, boka gärna vår föreläsning “Att möta livet trots allt”. En föreläsning om hur resiliens, livsmod och existentiell agens ökar kraften att leva livet.   För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta,…

Continue Reading

Att utforska existentiell hälsa

Föreläsning: Att utforska existentiell hälsa: Navigera i livets stora frågor 90-120 minuter Innehåll: Föreläsningen syftar till att inspirera deltagarna att se “den större bilden” när det kommer till hälsa. Vad är existentiell hälsa? Varför spelar den roll för hur vi upplever våra liv och vår fysiska och psykiska hälsa? Hur kan man bli bättre på att…

Continue Reading

Inre hållbarhet

Att skapa hållbarhet istället för utmattning DEL 1 Inre hållbarhet Föreläsningens första del är en teoretisk introduktion till inre hållbarhet med fokus på frågor som: – Vad är inre hållbarhet? Fyra centrala dimensioner av begreppet (mening, kreativitet, långvarigt engagemang och att leva på livets villkor) presenteras.   – Vilka faktorer skapar och påverkar inre hållbarhet?…

Continue Reading