Inre hållbarhet

  • FÖRELÄSNING

Att skapa hållbarhet istället för utmattning

DEL 1 Inre hållbarhet

Föreläsningens första del är en teoretisk introduktion till inre hållbarhet med fokus på frågor som:

  • – Vad är inre hållbarhet? Fyra centrala dimensioner av begreppet (mening, kreativitet, långvarigt engagemang och att leva på livets villkor) presenteras.

 

  • – Vilka faktorer skapar och påverkar inre hållbarhet?

 

  • – Hur ser sambanden mellan psykisk hälsa på individnivå och samhällsfrågor ut?

 

  • – Hur gynnar inre hållbarhet både individ och samhälle, och hur skiljer det sig t ex från närliggande koncept som psykisk hälsa, resiliens och välmående i största allmänhet?

 

  • – Varför är inre hållbarhet viktigt?

 

DEL 2 Konkretisering

I den andra delen läggs fokus på konkretisering av begreppet inre hållbarhet i en specifik (åhörarnas) miljö: Vilka områden i just denna miljö är centrala för att uppnå inre hållbarhet?

Exempel på teman:

  • – Hur kan man aktualisera inre hållbarhet och motverka moralisk stress och utmattning?

 

  • – Vilka samhällsfrågor och deras konsekvenser kommer till uttryck i åhörarnas vardag?

 

  • – Hur kan man upprätthålla meningsfullhet och egna värderingar i en livs-/arbetsmiljö som inte alltid uppmuntrar till det? Fokus är på åhörarnas levda erfarenhet: genom reflektionsövningar vänds uppmärksamheten mot var och ens personliga upplevelse av inre hållbarhet och vilka steg som kan tas för att öka den. Övningar varvas med diskussioner i smågrupper och helgrupp.

 

Inre hållbarhet handlar om hållbarheten hos den enskilda individen inom ramen för det samhälle hon lever i.

Leg psykolog Minna Forsell och med. dr. Maria Niemi kombinerar sina yrkeserfarenheter på området psykisk hälsa och existentiell psykologi på individnivå med samhällsfrågor såsom transkulturella, sociala och ekologiska frågor för att belysa samtidens psykologiska utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Föreläsningen har ett tvåtimmarsupplägg, men har anpassats till allt mellan 60 min och en heldag med fördjupad workshop.

Bokningsförförfrågan:
 Genomförda och planerade föreläsningar/workshops:

 

2019-05-09: Föreläsning “inre hållbarhet på arbetsplatsen”, på Södersjukhuset – målgrupp ST-läkare

2020-01-28 klockan 17.30 18.30 (förmingel från 17.00): Föreläsning “inre hållbarhet för en meningsfull vardag”, på Slipvillan, Mälarvarvsbacken 32 – öppen för allmänheten, varmt välkommen! Pris: 200 Kr “early bird” 120 Kr om du bokar före den 14/1