fbpx

Paul Hawken inger hopp i en osäker tid

Paul Hawken är en inspirerande författare vars nya bok ”Project Drawdown – the most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming” jag läser för närvarande. Han pratar i denna intervju om boken i korthet. Men för den som inte orkar lyssna på hela intervjun summerar jag här huvuddragen.

Att hantera sin klimatångest

För det första så svarar Paul på frågan ”hur gör du själv för att hantera din klimatångest.” Här reflekterar han kring att nyckeln är att känna sig delaktig, att man är en del av världen som drabbas av naturkatastrofer, inte en passiv objekt som drabbas av andras beteenden. Att man inte delar världen i vi som gör gott och de som gör ont gör att vi känner oss delaktiga i stället för passiva åskådare.

Paul poängterar att det är viktigt att känna sorgen inför världssituationen, den behövs för att bli inspirerad (empowered) till engagemang. När man inser allvaret i situationen så förstår man att man har en uppgift här i livet – man har bara ett liv och det är nu det gäller. Då vet man att man inte vill vara en som förstör, utan man vill vara med och skapa positiv förändring. Man behöver inte längre grubbla över meningen med sitt liv. Det är i sig transformativt att förstå sig på den situationen som vi befinner oss i, känna sorgen, frustrationen, och vad gör vi sedan?

Konkreta och verksamma initiativ finns faktiskt

Sedan pratar Paul mer konkret om boken. Den hade sin begynnelse i att han kände frustration  över att klimatförändringarna och aktioner för att hindra dem inte kommuniceras på ett engagerande sätt, ofta används även retoriken ”spelet är över”. Men spelet är aldrig över förrän speltiden faktiskt är ute.

Boken är baserad på en väldigt djupgående och heltäckande vetenskaplig analys av de initiativ som finns världen över för att bromsa klimatförändringarna. Alla dessa initiativ finns redan på plats, och om de bara skalas upp kommer de att kunna lyckas. Paul och hans team kommer senare även att skriva mer om konkreta saker som individen kan göra för att stötta dessa initiativ.

Alla vinner på klimatengagemang

Och för det sista. Vi människor är väldigt dåliga på att hantera framtida, föreställda hot. Vi är funtade till att hantera omedelbara hot, men inte sådana som ter sig abstrakta och ligger långt fram i tiden. Men ett tankesätt som kan vara transformativt i att engagera människor är att i stället fokusera på omedelbara verkliga behov som mänskligheten har för tillfället – så som matsäkerhet, tak över huvudet, rent vatten, rättvisa, utbildning, delaktighet och meningsfulhet. De flesta initiativ som tar hand om dessa behov är i det långa loppet även positiva för miljön och klimatet.