fbpx

Mer av samma ger inte alltid bättre resultat

Mer av samma ger inte alltid bättre resultat, kära politiker!

Under valkampanjen har förmodligen var och en av oss sett valaffischer som irriterar. För min del har ett särskilt slagord irriterat speciellt mycket: “Fler timmar i skolan ger bättre resultat, det är enkel matematik!”

Hur kan någon påstå det? Som att våra barn vore robotar som man bara kunde trycka in kunskap i, som att barn vore så pass enkla varelser att det bara krävs enkel matematik för att förstå sig på dem och vad de behöver?

Studie efter studie har visat att vuxna som arbetar övertid faktiskt blir mindre effektiva, kreativa och välmående. Varför skulle detsamma inte gälla barnen? Det finns mig veterligen inga studier som påvisar att barn skulle lära sig mer med ännu fler skoltimmar än vad de har nu. Däremot finns många nya studier som visar det motsatta – att barn och lärare som ges tid till reflektion och närvaro får bättre resultat i många avseenden. Se exempelvis denna genomgång av forskningsresultat om mindfulness i skolan. Det är dags att satsa på kvalitet och djup i stället för kvantitet!