fbpx

Kan mindfulness bidra till en hållbar utveckling?

Till stor del är de ekologiska och sociala hållbarhetsfrågorna som samhället står inför något som bör hanteras på strukturella nivåer. Men å andra sidan består alla strukturer av individer, med olika förutsättningar till att påverka dessa strukturer genom sina individuella val och handlingar. Standardiserade mindfulnessinterventioner bidrar till förbättringar i psykisk hälsa, framförallt i form av minskad ångest och depression. Utöver dessa kan man även ana möjliga positiva effekter vad gäller hållbara beteenden.

I min artikel som nyligen publicerats i Socialmedicinsk Tidskrift beskriver jag tre psykologiska mekanismer genom vilka mindfulnessövning kan bidra till ökade hållbara beteenden bland individer: 1) Attitydförändring; 2) avsiktligt beteende; och 3) ökad tolerans av negativa affekter. Slutligen betonar jag även att medvetenhet bör finnas gällande hur mindfulness lärs ut och till vem. Kika även gärna på de andra intressanta artiklarna i detta nya temanummer om ämnet social hållbarhet. Länk till min artikelsammanfattning, där du även kan hitta min artikel i sin helhet finns här.