fbpx

Hälsan påverkas av de djupa livsfrågorna

Många ser över sin fysiska hälsa, men hur ofta gör vi en hälsoinventering för att se hur vår inre hälsa ser ut? När jakten på pengar och status inte känns meningsfull, var hittar vi då riktning och mening? Förr i tiden gav den kristna tron en ram för de existentiella frågorna för många. Men det finns förstås många andra, även icke-religiösa, ramar som kan möta våra existentiella behov och känslor kopplade till existentiell tomhet.

WHO har skapat en frågeformulär för att ta reda på hur just den existentiella hälsan ser ut i befolkningen – hur man relaterar till frågor om hopp och mening påverkar nämligen vår hälsa i högsta grad.

Se artikeln om ämnet som inkluderar en intervju med religionspsykologen Cecilia Melder här.