fbpx

Hälsa och mening – Seminarietips

Ett intressant seminarium äger rum i oktober i Stockholm som bara måste rekommenderas. Det är SEPT (Sällskapet för existentiell terapi) som anordnar detta, och beskrivningen lyder:

“Den senaste forskningen från Roehampton University i London visar att terapiformer som tar upp livets mening är mer framgångsrika än många andra. Men hur gör man?
I höst kommer en av den existentiella psykoterapins och coachingens stora till Sverige: Alfried Längle. Under tio år arbetade han nära Viktor Frankl, logoterapins skapare, och med utgångspunkt i deras gemensamma arbete har han skapat Existentiell Analys. Vad är livsmening? Vad händer när vi förlorar den? Och hur hittar man tillbaka? Frågor som Längle särskilt arbetat med.”

Mening genomsyrar vår värld, men det är notoriskt svårt att prata om den. Längle är en av de kliniker som behärskar begreppet såväl i teori som i praktik. Läs mer på SEPT:s hemsida. Seminariet är öppet för alla men anmälan behöver göras i tid. Se länk:

27 oktober 2018 MENINGEN MED LIVET– unik utbildning med Alfred Längle