fbpx

Hållbarhet kräver inre omställning – en intressant artikel i tidningen “Chef”

En av våra ledord på Existentiellt Vis är “inre hållbarhet”. Läs här en intressant artikel om vad inre hållbarhet kan innebära, i synnerhet för chefer i detta fall. Några av artikelns huvudbudskap är som följer:
Klimatkatastrofen är inte bara ett “tekninskt” problem, utan det är också ett personligt relationellt problem, och därför krävs det även en inre transformation för att ta itu med problemet. Klimatkatastrofen kan alltså ses som en kris i människans olika relationer – till sig själv, andra människor och naturen – och att ta itu med krisen handlar om att ta itu med dess rötter, så som konsumism, utnyttjande, rovdrift och rasism.
Då klimatkrisen är tätt sammankopplat med den övergripande hållbarhetskrisen, spelar det ingen roll vilka av dessa värden vi fokuserar på – det viktiga för en inre transformation är att vi hittar något som vi kan ägna oss åt som känns betydelsefullt för oss själva. Vare sig det handlar om att arbeta för miljön, för sociala rättvisor, ta hand om våra äldre och så vidare. Alla dessa värderingar hör samman och de påverkar vårt samhälle i riktning mot mer ömsesidighet och omtänksamhet om varandra.
https://chef.se/hallbarhet-kraver-inre-omstallning/?fbclid=IwAR3jLKSvS0eg5Vv7aGeoMtSOnalr7OLe6GzLvIyooMK9qo0RQm8QsseWWRQ