fbpx

Föreläsning på S:t Lukas

ExVis föreläste igår hos S:t Lukas i Eskilstuna på ett väldigt fint ordnat arrangemang. De har under en längre tid ordnat föreläsningar för sina medlemmar med anknytning till asyl- och flykting-frågor. Temat för föreläsningen igår var “Ett Existentiellt Perspektiv på Integration”. Faktum är att namnet på denna föreläsning brukar vara Ett Existentiellt Perspektiv på Migration”, men jag gillade verkligen bytet av ord där på slutet. Det ledde till intressanta frågor och svar; jag brukar själv aldrig vara helt säker på vad jag kommer att säga under en föreläsning, och än mindre går det ju att veta vad folk kommer att undra och fråga om, så lite överraskningar och ändringar i sista minuten gör bara allt mer spännande.

Ideellt arbetande är utsatta

Det kom upp många intressanta aspekter gällande migrationspsykologiska frågeställningar under eftermiddagen, och vi pratade mycket om hur t ex professionellt arbete skiljer sig från ideellt. Jag insåg att de som arbetar ideellt har väldigt bristfälligt stöd många gånger, men stora förväntningar på sig, förväntningar som ofta upplevs som krav. Var får de hjälp att hantera överkrav, var har de möjlighet att reflektera över etiska dilemman, var kan de tryggt ställa sina svåra frågor som väcks av uppdraget?

Transkulturella möten

Migration och integration hör ihop, och om vi ska få till en lyckad integration måste även det mottagande samhället utvecklas och beredas utrymme för utveckling. Samhällstempot är för närvarande mycket högt och allt ska hinnas med, pressas in och klaras av på nolltid, varför utrymmet är kunskapsutveckling sker har krympt. Allt ska bara klaras av och saker får inte gro, skapas och utvecklas, eftersom det tar lite mer tid, tid som inte alltid kan styras på millimetern.

Ojämlikt mottagarsystem

De människor som vårt lands mottagande består av behöver få möjlighet till stöd, kunskapsutveckling och faktiskt avlastning. Det verkar som att vårt system förväntar sig outsinliga krafter från de ideellt verksamma samtidigt som vissa instanser ska ersättas med stora monetära summor. Vissa skor sig ekonomiskt på de asylsökandes situation utan att bry sig så mycket, och andra sliter ut sig med att bry sig utan att ersättas så mycket som med ett handledarsamtal. Ett skrämmande upplägg som gör mig riktigt förbannad.

Stretcha sinnet

För integration består inte bara av dem som kommer, utan till hälften består det av oss som tar emot. Vi måste mötas, och ett möte är aldrig en envägshandling. För att sammanfatta mötet med medlemmarna i Föreningen S:t Lukas Norra Sörmland, så gör Emmy van Deurtzen det bäst: “cross-cultural experience is an excellent way to stretch the mind and one’s views of what it means to be human”. Låt oss odla den erfarenheten.

Länk till S:t Lukas: www.sanktlukas.se