fbpx

Existentiell handledning

Existentiell handledning ger ett reflektionsutrymme som många gånger inte finns i vardagen. Den höjer kompetensen hos de handledda beträffande

1) existentiella frågor i arbetet

2) förmågan att arbeta flexibelt med olika perspektiv

3) trygghet i att handskas med existentiella frågor

För den enskilda medarbetaren är det ofta en säkerhet att veta att “det kommer ett tillfälle då jag kan reflektera över det som hände, vad det väckte och vad jag kan lära mig av det”. 

Varför handledning?

I handledning kan man lära tillsammans och av varandra när sådant som etiska dilemman, möten med död, sjukdom, svåra livsval, frustration, kulturfrågor, svårhanterliga känslor, dåligt samvete, oro, empatitrötthet, stöd att hantera svåra situationer, tas upp. Existentiell handledning passar särskilt bra i verksamheter där frågor om mening, livskvalitet, riktning i livet, förändring, avslut, liv och död aktualiseras eller där medarbetarna möter människor i kris och svåra livsöden. 

Handledning leder till:

 • Kompetensutveckling (man utvecklar ovärderlig praktisk kunskap)
 • Bearbetning (svåra situationer tas om hand)
 • Reflektion (en möjlighet att vända och vrida på det man varit med om)
 • Utveckling i yrkesrollen 
 • Ökad självkännedom (förstå hur man reagerar i vissa situationer)
 • Stöd i att handskas med egna och andras känslor
 • Minskad risk för empatitrötthet och utmattning
 • Vidgat perspektiv och hjälp att hitta andra lösningar
 • Större arbetstillfredsställelse 
 • Ökad samhörighet på arbetsplatsen
 • Kvalitetsförbättring av verksamheten

.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kontakta Minna på minna@exvis.se vid förfrågan.