fbpx

Existentiell handledning

Handledning ger medarbetare ett reflektionsutrymme som många gånger inte finns i vardagen. Existentiell handledning höjer kompetensen beträffande existentiella frågor hos klienter och hur man som personal kan möta dem.

För den enskilda medarbetaren är det ofta en säkerhet att veta att “det kommer ett tillfälle då jag kan reflektera över det som hände, vad det väckte och vad jag kan lära mig av det”. 

Varför handledning?

Etiska dilemman, möten med död, sjukdom, svåra livsval, frustration, kulturfrågor, svårhanterliga känslor, dåligt samvete, oro, empatitrötthet, stöd att hantera svåra situationer, kan tas upp och bemötas i handledningen. Existentiell handledning passar särskilt bra i verksamheter där frågor om mening, livskvalitet, riktning i livet, förändring, avslut, liv och död aktualiseras eller där medarbetarna möter människor i kris och svåra livsöden. 

Värdet av handledning på flera nivåer

Handledning leder till kompetensutveckling i form av ovärderlig praktisk kunskap. Bearbetning av svåra situationer, reflektion och en möjlighet att vända och vrida på det man varit med om leder till utveckling i yrkesrollen och ökad självkännedom. Stöd i att handskas med egna och andras känslor leder till minskad risk för empatitrötthet och utmattning, vilket i sin tur skapar större arbetstillfredsställelse ökad samhörighet på arbetsplatsen. Sammantaget innebär handledning en kvalitetsförbättring av verksamheten som ökar hållbarheten och arbetsglädjen.

Existentiellt Vis erbjuder handledning riktad till verksamheter där existentiella frågor finns med i arbetet. Minna Forsell är leg psykolog och specialist i klinisk vuxenpsykologi samt auktoriserad existentiell psykolog. Hon genomgår handledarutbildning särskilt riktad mot existentiella frågor via Sällskapet för existentiell psykoterapi (sept.nu).

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kontakta Minna på minna@exvis.se vid förfrågan.