fbpx

“Det Kreativa Uttrycket som Kraftkälla” – nytt handledningsmaterial för konstpedagoger

Nu börjar det äntligen bli klart! Det senaste halvåret har jag tillsammans med Betaniastiftelsen arbetat med ett material som riktar sig till ledare för kreativa verksamheter, såsom konstpedagoger, körledare, museipedagoger, de som jobbar i filmverkstäder etc, och som fokuserar på dels den skapande processens kreativa potential, dels på hur en kan bemöta psykiska ohälsa bland deltagare i rollen som ledare för kreativ verksamhet.

Människosyner som möts

Så himla roligt ämne att skriva om, och skrivprocessen har för sin del varit en kreativ och lärorik en. Jag har samarbetat med konstpedagoger på Lava, med kliniker inom vården samt med transkulturellt kunniga inom psykiatrin, och det har varit spännande att se dessa olika yrkesfält mötas. Alla har sitt sätt att se på människan och vad som är viktigt i möten med människor som mår dåligt.

Lansering den 13:e november

Nu är i alla fall materialet i princip klart, och kommer att presenteras på Sigtunastiftelsens konferens om psykisk ohälsa bland barn och unga den 13e november. Intresset för konferensen har varit mycket stort, men några platser där enbart föreläsningar och kaffe ingår har nu extrainsatts för att bemöta intresset. Så om du är intresserad, kom!

Inre hållbarhet

Den grundläggande poängen i handledningstexten är att det finns en stor terapeutisk potential i att ägna sig åt kreativ verksamhet. Vi tänker ofta att människor som mår dåligt behöver vård, och om den vården inte hjälper behöver de mer vård, och om den vården inte hjälper, då hjälper kanske inget. Personligen tror jag inte att livssmärta, det lidande som livet trots allt per definition innehåller, kan vårdas bort. Jag tror att det är långt viktigare att skapa inre hållbarhet hos individer för att kunna bemöta de utmaningar som livet innebär, och en del i denna hållbarhet är att hitta sätt att uttrycka sig själv och sin glädje och smärta.

Konstnärliga verktyg

Att kunna uttrycka sig på andra vägar än genom ord är viktigt, liksom att kunna se andra dimensioner av livet än den som är 100% konkret och rationell. Konstnärliga verktyg är lika viktiga för livet som psykologiska verktyg. För vissa passar inte vårdens synsätt på lidande, och för andra passar det jättebra. För vissa är konstens område mycket mer framkomligt för att hitta kraft och hälsa än det område vårdens metoder erbjuder, för andra inte. Hälsa uppnås inte enbart genom kontakt med sjukvården.

Hör gärna av dig!

Det viktigaste budskapet i materialet som vi nu alltså tagit fram är att konstnärliga verktyg har en stor terapeutisk effekt, och att ledaren för konstnärlig verksamhet har en stor potential att hjälpa och utveckla människor i sin yrkesroll. Förhoppningsvis kommer jag att kunna lägga ut lite innehåll från materialet här på bloggen inom kort. Oavsett kommer jag i alla fall att återkomma till ämnet en hel del, eftersom jag kommer att jobba mer med detta framöver.

Hör gärna av dig till mig om du har synpunkter eller reflektioner kring detta ämne – jag är jättenyfiken på hur folk i olika roller ser på betydelsen av konstpedagogik och skapande processers roll för psykisk hälsa! Hälsningar Minna