fbpx

“Det kreativa uttrycket som kraftkälla” är här!

Under året har Existentiellt Vis tagit fram kunskapsmaterialet “Det kreativa uttrycket som kraftkälla” på uppdrag av Betaniastiftelsen och i samarbete med Kulturhuset/Lava. Vi är så nöjda med resultatet!

Livssmärta eller psykisk ohälsa?

Idén till materialet föddes via Betaniastiftelsen ur ett projekt på Kulturhuset/Lava som riktade sig till asylsökande ungdomar: “Express yourself with art“. När de verksamma konstpedagogernas intryck, lärdomar och utmaningar inom projektet samlades ihop, insåg gruppen att de behövde lägga till psykologiskt perspektiv till sin samlade kunskap. Detta ledde till att Minna, i egenskap av asylpsykolog, kopplades in. De behövde psykologisk kunskap om vad asylsökande gör med individen, stöd och råd kring mental ohälsa, och input på området “hur skapande kan påverka måendet”. Den största utmaningen för pedagogerna var att veta när en deltagare i projektet mådde såpass dåligt att vård behövde kopplas in, och hur detta då skulle göras. Frågeställningen “vad är livssmärta och vad är psykisk ohälsa?” föddes och diskuterades grundligt. Den frågan är också en grundbult i “Det kreativa uttrycket som kraftkälla”.

Vård är inte svar på allt

Det fina med “Express yourself with art”-projektet är just fokuset på att hantera livssmärta, att möta och ta sig ur en kris, med andra medel än med vård. Som asylpsykolog upplever jag ofta att det ropas på mer vård till gruppen asylsökande, samtidigt som en stor del av den gruppen själva ropar efter andra sammanhang, annan typ av hjälp. Och dessutom – inom vården upplever många svårigheter att nå denna grupp, samt svårigheter med att avsluta behandlingar och få till bra s.k. compliance. Det verkar ibland som att vården inte alltid passar asylsökandes behov, samtidigt som vården tycker att asylsökandes behov inte passar den. På gruppnivå tycks det vara en dålig matchning.

Vikten av konstnärliga verktyg

Man får inte glömma att asylsökande inte är sjuka eller vårdbehövande per definition. Men de flesta kan sägas genomgå en kris och är definitivt i en mycket stressande samt psykiskt och existentiellt krävande situation. Att få hjälp att hantera den genom konstnärliga verktyg snarare än via vård kan vara en mycket mer givande och framkomlig väg. Samtidigt som de som behöver vård ska erbjudas det, och det snabbt och kunnigt! Men vård botar inte livssmärta.

Terapeutiskt, inte terapi

“Det kreativa uttrycket som kraftkälla” fokuserar på den terapeutiska effekten av skapande verksamhet, som inte ska förväxlas med vårdformen psykoterapi. Konstnärliga verktyg har en stor potential att vara till hjälp för den som lider i livet men inte vet hur den ska komma ur det. Genom skapande kan man hitta uttryck för det som man kanske inte har ord för, man kan söka en form för det man har inom sig och behöver undersöka för att komma vidare. Dessutom är det utvecklande på många andra plan. Konst och skapande verksamhet är ett viktigt komplement till vård när det kommer till saker som kan hjälpa oss människor ur dåligt mående. Vi får inte glömma bort det. Människor är väldigt olika när det kommer till att hitta vägar framåt i livet.

Materialet kom sedan att fokusera inte bara på mötet mellan asylsökande och skapande verksamhet, utan på mötet mellan skapande verksamhet och alla slags deltagare. Det vänder sig till ledare för konstnärliga verksamheter och syftar till att inspirera, stötta, och ge användbara tips. Läs mer eller ladda ner materialet (gratis!) här.