fbpx

Att motverka stress med kreativitet – 10 tips

 • 1. Inför kritikstopp.

  Om så bara för idag. Ständig kritik av det du gör tröttar ut dig och förhindra kreativitet. Låt kritiken vila.

 • 2. Ha otydliga mål.

  Om du vet på pricken hur något ska bli finns inte mycket utrymme för utforskande. Låt slutresultatet vara något som ska skapas, inte något på förhand bestämt. På så sätt motverkar du rädslan för att misslyckas, som är kreativitetens största fiende.

 • 3. Sök inte det rätta svaret, sök olika lösningar.

  Det mesta i livet har flera möjliga svar, och om vi söker efter vad som är Det Enda Rätta Svaret, eller det svar som ger högsta betyg av omgivningen, eller hur “man” gör, så är det visserligen ett sökande, men inte något som kan kallas en kreativ process.

 • 4. Fokusera på projekt som är relevanta och viktiga för dig.

  Sådana stimulerar kreativiteten långt mer än projekt som är “bra enligt andra” eller som “man ska göra”. Vid fokus på vad andra tycker är viktigt och det “man” bör göra brukar processen bli befriad från kreativitet och resultatet konventionellt.

 • 5. För samman oväntade saker.

  Jobs sa: “creativity is just connecting things”. När du för ihop saker som inte brukar höra ihop händer något, och det är detta något som väcker idéer, nya synsätt och lösningar.

 • 6. Bejaka ångest och osäkerhet.

  Ångesten handlar om alla de möjligheter som kreativiteten låter oss se, och osäkerheten handlar om att vi inte vet hur processen ska sluta. Det hör till. Försök inte bli av med dessa känslor, låt det pirra lite och se vartåt det bär dig. Ingen panik.

 • 7. Lär dig att slappna av.

  Återhämtning är allt skapandes förutsättning. Hitta sätt att släppa kontrollen, sätt att försätta dig i ett meditativt tillstånd, sätt att friska upp sinne och kropp. Annars får du inget nytt syre till din kreativitet, och plötsligt börjar livet kännas blekt och stelt.

 • 8. Skapa möten.

  Träffa människor som du normalt inte träffar. Kreativitet uppstår ur möten. Om du bara träffar och lyssnar på dem du redan håller med går du miste om kreativa impulser. Ta in något nytt, och se vad som händer.

 • 9. Gör det bekanta främmande.

  Separation från det bekanta alstrar kreativitet. Du behöver inte åka till andra sidan jordklotet för att uppleva något nytt. Titta dig runt och se på det som omger dig på ett nytt sätt. Varför finns något vi kallar vardag? Vad är egentligen en familj? Varför äter många samma frukost varje dag, men inte samma middag? Vad går mitt jobb egentligen ut på? Kan det göras på ett annat sätt? Frågor stimulerar seendet och tänkandet.

 • 10. Lek!

  Ta inte allt på allvar. Kreativitet förutsätter att kravlöshet råder, och att det får vara lite spännande och kul.

Kreativitet som existentiellt tema

Så, detta är några av våra “kreativitetsverktyg” som kan användas i vardagen! De är värda att prova, särskilt om man är stressad. På många sätt kan kreativitet och stress inte existera samtidigt, och att stimulera kreativa processer är därför en bra motvikt mot livsdränering och kvävande krav.

Kreativitetens betydelse för den psykiska hälsan är ett område vi har jobbat en hel del med inom Existentiellt Vis under 2018 och under 2019 blir det nya projekt på samma område, så vi återkommer garanterat till ämnet. Trevlig helg, och kom ihåg att väldigt få saker är givna i livet – det mesta kan omskapas!