MINDFULNESSKURS – MBSR

Många av oss lever våra liv utan full närvaro. Tiden rinner iväg allt snabbare och vi springer fortare och fortare, men blir ändå inte nöjda och vet inte alltid ens varför vi har så bråttom! Resultatet blir en känsla av otillräcklighet, stress, utmattning, trötthet, och meningslöshet. Många av oss hamnar lätt i prestationskrav och självkritik…

Continue Reading

Klinisk workshop i existentiell psykologi

Klinisk workshop är en interaktiv kurs för kompetensutveckling. Den riktar sig till dig som arbetar i människovårdande yrke, med vård, omsorg, samtal eller förebyggande verksamhet och som vill utveckla ett existentiellt perspektiv på din egen yrkesutövning. Tillsammans arbetar vi med de frågeställningar som deltagarna möter i sina arbeten i en trygg, samarbetsinriktad miljö. Fokus för kursen…

Continue Reading