Individuella samtal Minna Forsell

Min ambition är att skapa utveckling för klienten via samtalet. Jag har psykodynamisk skolning och mångårig erfarenhet av att arbeta med psykoterapi i primärvård, studenthälsovård och specialistpsykiatri. Jag är också auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi och i slutet av min utbildning till psykoterapeut och specialistpsykolog i klinisk psykologi och psykoterapi. Läs gärna…

Continue Reading

Individuella samtal Maria Niemi

Jag arbetar framförallt med vuxna. Olika arbetsområden är exempelvis stress, ångest, utmattning, livskriser, klimatångest, avsaknad av mening och hopp. Terapiformen passar dig som vill förstå dig själv och andra människor på ett nytt sätt, och vill leva ditt liv mer i linje med dina egna värderingar och det som känns viktigt för just dig. Vi undersöker hur det…

Continue Reading