Existentiell handledning

Fokus på människan i arbetet I arbetsvardagen finns inte alltid utrymme för reflektion. För den enskilda medarbetaren är det ofta en trygghet att veta att “det kommer ett tillfälle då jag kan reflektera över det som hände, vad det väckte och vad jag kan lära mig av det”. Existentiell handledning höjer kompetensen beträffande existentiella frågor…

Continue Reading