Existentiell handledning

Existentiell handledning I en stressad vardag finns oftast inte utrymme för djupare reflektion. För den enskilda medarbetaren är det ofta en trygghet att veta att “det kommer ett tillfälle då jag kan reflektera över det som hände, vad det väckte och vad jag kan lära mig av det”.    Reflektera och lära tillsammans Handledning kan…

Continue Reading