Existentiell handledning

Existentiell handledning I en stressad vardag finns oftast inte utrymme för djupare reflektion. För den enskilda medarbetaren är det ofta en trygghet att veta att “det kommer ett tillfälle då jag kan reflektera över det som hände, vad det väckte och vad jag kan lära mig av det”.    Reflektera och lära tillsammans Handledning kan…

Continue Reading

Att möta livet trots allt – föreläsning

Att möta livet trots allt Om du arbetar med med att möta människor som befinner sig i svåra livssituationer, boka gärna vår föreläsning “Att möta livet trots allt”. En föreläsning om hur resiliens, livsmod och existentiell agens ökar kraften att leva livet.   För vem: Föreläsningen vänder sig till individer och verksamheter som arbetar med att stötta,…

Continue Reading

Existentiell terapigrupp

Existentiell terapigrupp är ett bra alternativ för den som vill gå i psykoterapi. Den ger möjlighet att tillsammans med andra komma vidare med det som är svårt för en själv. I den existentiella terapigruppen är alla välkomna. Fokus är på livsfrågor och sådant som “kört fast”, där du behöver hjälp att vrida och vända på…

Continue Reading