Existentiella samtal

Minna Forsell är leg psykolog och auktoriserad existentiell psykolog via Sällskapet för existentiell psykoterapi.