fbpx

Föreläsning, Sveriges Teckenspråkstolkars Förening

Föreläsning av Minna Forsell under Sveriges Teckenspråkstolkars Förenings jubileumskonferens. Fokus i föreläsningen är att arbeta med tolk ur tolkanvändarens perspektiv, och den kommer att innehålla tanka om hur tolken kan underlätta sitt arbete genom några enkla knep.