VAD VI GÖR

Transkulturell kunskap

ExVis handleder, håller föreläsningar, ger konsultationer samt tillhandahåller rådgivning i alla typer av transkulturella frågor; även terapisamtal förekommer regelbundet. Både Maria och Minna har stor klinisk och akademisk erfarenhet av området.

ExVis specialitet är ett existentiellt perspektiv på migration.

Individfokus – mindfulness och existentiell psykologi

Exvis har sin grundläggande kompetens inom psykologi och folkhälsovetenskap, och innehar specialkompetens på områdena mindfulness, hållbar utveckling, existentiella frågor samt transkulturell psykologi. Genom att slå ihop dessa perspektiv uppstår en rikare plattform för förståelse och förändring. ExVis arbetar dagligen med det individnära perspektivet i form av psykoterapi, stödsamtal, handledning och rådgivning. Förutom samtal erbjuder ExVis även mycket uppskattade mindfulnesskurser.

INRE HÅLLBARHET

Ett nyckelbegrepp som ExVis har utarbetat och arbetar utifrån är inre hållbarhet. Det handlar om att leva sitt liv på ett sätt som gör att ens mänskliga behov och psykiska resursanvändning kan samspela för att bygga en framgångsrik inre hållbarhet för individen.

Brist på inre hållbarhet leder till utmattning. Tillsammans identiferar vi de faktorer som har betydelse för just Din situation.

Organisationsfokus – utvecklas mot hållbarhet

ExVis hjälper din verksamhet att hitta hållbara lösningar på organisatoriska problem. Empatitrötthet, motivationsförlust samt stress är några av de frågor som regelbundet och framgångsrikt hanteras.

Expertis i samspelet mellan individpsykologiska faktorer och kulturella samt organisatoriska aspekter gör detta möjligt.