VAD VI GÖR

Transkulturell kunskap

ExVis handleder, håller föreläsningar, ger konsultationer samt tillhandahåller rådgivning i alla typer av transkulturella frågor; även terapisamtal förekommer regelbundet. Både Maria och Minna har stor klinisk och akademisk erfarenhet av området och erbjuder föreläsningar i ämnet, se mer under fliken "tjänster".

Individfokus – mindfulness och existentiell psykologi

Exvis har sin grundläggande kompetens inom psykologi och folkhälsovetenskap, och innehar specialkompetens på områdena mindfulness, hållbar utveckling samt existentiella frågor. Genom att slå ihop dessa perspektiv uppstår en rik plattform för förståelse och förändring. ExVis erbjuder psykoterapi, stödsamtal, handledning och rådgivning. Förutom samtal erbjuder ExVis även mycket uppskattade mindfulnesskurser - se mer under fliken "tjänster".

INRE HÅLLBARHET

Ett nyckelbegrepp som ExVis har utarbetat och arbetar utifrån är inre hållbarhet. Det handlar om att leva sitt liv på ett sätt som gör att ens mänskliga behov och psykiska resursanvändning kan samspela för att bygga en framgångsrik inre hållbarhet för individen.

Brist på inre hållbarhet leder till utmattning. Tillsammans identiferar vi de faktorer som har betydelse för just Din situation. Vi erbjuder bland annat föreläsningar om ämnet - se under fliken "tjänster".

Organisationsfokus – utvecklas mot hållbarhet

Exvis föreläser regelbundet i olika sammanhang, samt ger kurser inom ramen för olika verksamheter. Omfattningen varierar mellan föreläsningar på tjugo minuter till kurser som löper över flera terminer - se fliken "tjänster".