I väntan på asyl

  • FÖRELÄSNING

Att lämna sitt land innebär så mycket mer än bara ett sökande efter tak över huvudet. Minna Forsell fokuserar i denna föreläsning på hur man kan jobba kliniskt med dessa frågor. Hon belyser migrationen som gränssituation samt de existentiella teman som obönhörligen väcks till liv, bl a liv, död, mening, tid, frihet, isolering, hemkänsla och möten med den andre.

Bokningsförförfrågan: