Migration ur ett livsperspektiv

  • FÖRELÄSNING

Denna föreläsning belyser migration ur ett livsperspektiv:

 

  • från vaggan till graven
  • från nyanländ till etablerad
  • från flykten till tredje generationen

Psykologi

Här kombineras existentiell psykologi med transkulturell psykologi. Kunskap om människans livsfrågor kombineras med kunskap om vad det innebär att byta land.

  • Vad gör migrationen med individen, och hur förhåller sig individen till sin migration?
  • Vilka vanliga reaktioner uppstår när man är nyanländ, och hur är det att vara andra generationens invandrare?
  • Vad är mellanförskap och hur är det att vara i utanförskap?

Kultur

Hur skiljer sig svensk kultur från övriga världens? World values survey gås igenom för att sätta svensk kultur i ett världssammanhang.

Forskning och kliniska fall blandas med exempel ur verkligheten, konsten och populärkulturen. Syftet är att öka publikens förståelse för migrationens påverkan på människan, och att belysa hur vanliga dessa erfarenheter är. Exempel ges både på problem och möjligheter som kan uppstå.

Kunskap och inspiration

Helhetsperspektivet gör föreläsningen till ett kunskapshöjande tillfälle för alla som möter eller arbetar med personer med migrationsbakgrund. Det är en allmänbildande föreläsning som passar utmärkt för personalgrupper inom skola, vård, omsorg, myndighetsutövning och handläggning. Syftet är att ge ökad kunskap, inspiration och tillfälle att ställa frågor.

Föreläsare: Minna Forsell, leg psykolog samt asylpsykolog

Omfattning: 2 h