Arbeta med tolk

  • FÖRELÄSNING

Föreläsningen “Att arbeta med tolk” ges av Minna Forsell och skräddarsys utifrån mottagarnas behov och speciella verksamhet. Fokus är på vad den som använder tolk kan göra för att få ut mer av sina tolkade samtal: hur kan man bli en bättre tolkanvändare?

Fokus är på de praktiska problem som tolkanvändande innebär, samt lösningar och tips på hur dessa kan hanteras för att uppnå bättre och effektivare tolkade samtal. Hur kan man tänka kring tolkens roll? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Hur når man sin klient trots närvaron av “en mellanhand”? Vad gör man om tolken säger mycket när jag själv sa något kort? Hur anpassar man språket för att undvika feltolkningar? Hur använder man tiden på bästa sätt? Vad gör jag om tolken beter sig olämpligt?

Minna har skrivit boken “Att arbeta med tolk” (Forsell, Gothia Fortbildning, 2018) och har gedigen erfarenhet av att själv arbeta med tolk i olika sammanhang. Hon har anlitats av hälso- och sjukvården, kommuner, universitet och högskolor, akörer inom rättsväsendet m.fl. för att inspirera och bidra till bättre, effektivare tolkade samtal inom verksamheten.

Bokningsförförfrågan: